Czy przydatne?

Definicja Koalescencja

Co oznacza KOALESCENCJA: sposób oczyszczania wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra koalescencyjnego

Czym jest KOALESCENCJA znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KORELACJA:
Co oznacza wzajemne powiązanie działania koalescencja.
ZNACZENIE KALENICA:
Co oznacza poziomy grzbiet dachu dwuspadowego koalescencja.
ZNACZENIE KOLEKTOR:
Co oznacza kluczowa rura zbiorcza sporych rozmiarów z szeregiem odgałęzień przydzielonych do zbierania albo rozdzielania cieczy, gazów koalescencja.
ZNACZENIE KONDENSACJA:
Co oznacza 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary albo gazu w ciecz koalescencja.
ZNACZENIE KARY PORZĄDKOWE:
Co oznacza środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie koalescencja.