Czy przydatne?

Definicja Koalescencja

Co oznacza KOALESCENCJA: sposób oczyszczania wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra koalescencyjnego

Czym jest KOALESCENCJA znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KARY PORZĄDKOWE:
Co oznacza środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie koalescencja.
ZNACZENIE KARTA DOJAZDOWA:
Co oznacza dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej ulicy znajdującej się obok działania koalescencja.
ZNACZENIE KOORDYNACJA:
Co oznacza uzgodnione współdziałanie koalescencja.
ZNACZENIE KONDENSACJA:
Co oznacza 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary albo gazu w ciecz koalescencja.
ZNACZENIE KIEROWANIE STRATEGICZNE:
Co oznacza ustalenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych lub siły koalescencja.