Czy przydatne?

Definicja Taktyczne Kierowanie

Co oznacza KIEROWANIE TAKTYCZNE: wykonywane na granicy strefy zagrożenia albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu podlegają siły nie przekraczające wielkością jednego batalionu

Czym jest KIEROWANIE TAKTYCZNE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KIEROWANIE STRATEGICZNE:
Co oznacza ustalenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych lub siły kierowanie taktyczne.
ZNACZENIE KONDENSACJA:
Co oznacza 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary albo gazu w ciecz kierowanie taktyczne.
ZNACZENIE KARTA DOJAZDOWA:
Co oznacza dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej ulicy znajdującej się obok działania kierowanie taktyczne.
ZNACZENIE KIEROWANIE INTERWENCYJNE:
Co oznacza strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo kierowanie taktyczne.
ZNACZENIE KAWITACJA:
Co oznacza opierające na powstawaniu wewnątrz przepływającej cieczy obszarów nieciągłości, wypełnionych gazem albo parą w wyniku obniżenia się ciśnienia w miejscu znacznego wzrostu prędkości przepływu; działa kierowanie taktyczne.