Czy przydatne?

Definicja Fasada

Co oznacza FASADA: elewacja budynku; frontowa ściana budynku, gdzie znajdują się kluczowe wejścia wyróżniający się bogatszą kompozycją architektoniczną i dekoracyjną

Czym jest FASADA znaczenie w Słownik definicji F .

ZNACZENIE FALA UDERZENIOWA:
Co oznacza wybuchu. Rozprzestrzenia się z prędkością naddźwiękową, malejącą aż do zaniku. Za czołem fali rozchodzącej się we wszystkich kierunkach podąża strefa sprężenia o ciśnieniu większym od atmosferycznego fasada.
ZNACZENIE FUNDAMENT:
Co oznacza zagłębiona w ziemi część murów budynku przenosząca obciążenie bezpośrednio na grunt fasada.
ZNACZENIE FRONT POŻARU:
Co oznacza odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa fasada.
ZNACZENIE FAZA POŻARU:
Co oznacza faza (stadium) pożaru charakteryzujący się pewnymi stanami następującymi po sobie fasada.
ZNACZENIE FILAR:
Co oznacza pionowa podpora wszelkich konstrukcji budowlanych, na przykład mostów, sklepień itp fasada.