Czy przydatne?

Definicja Dyspozycyjne Ciśnienie

Co oznacza CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE: ciśnienie przewidziane do pokonania oporów przepływu wody w linii tłocznej pomiędzy motopompami ustawionymi szeregowo w systemie dostarczania wody na spore odległości poprzez przetłaczanie. Ciśnienie to wynosi 65 m słupa wody (0,65 MPa)

Czym jest CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE znaczenie w Słownik definicji C .


ZNACZENIE CIŚNIENIE PRÓBNE
Co oznacza ciśnienie pod jakim bada się węże pożarnicze, przedmioty urządzenia albo całą instalację przed oddaniem jej do eksploatacji.
ZNACZENIE CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO
Co oznacza ciecz o temp. zapłonu do 55°C.
ZNACZENIE CIŚNIENIE ROBOCZE
Co oznacza najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia.
ZNACZENIE CZAS LOKALIZACJI POŻARU
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do opanowania pożaru.
ZNACZENIE CZAS GASZENIA POŻARU
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego.