Czy przydatne?

Definicja Dyspozycyjne Ciśnienie

Co oznacza CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE: ciśnienie przewidziane do pokonania oporów przepływu wody w linii tłocznej pomiędzy motopompami ustawionymi szeregowo w systemie dostarczania wody na spore odległości poprzez przetłaczanie. Ciśnienie to wynosi 65 m słupa wody (0,65 MPa)

ZNACZENIE CZAS LOKALIZACJI POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do opanowania pożaru ciśnienie dyspozycyjne co znaczy.
ZNACZENIE CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO:
Co oznacza ciecz o temp. zapłonu do 55°C ciśnienie dyspozycyjne krzyżówka.
ZNACZENIE CIŚNIENIE PRÓBNE:
Co oznacza ciśnienie pod jakim bada się węże pożarnicze, przedmioty urządzenia albo całą instalację przed oddaniem jej do eksploatacji ciśnienie dyspozycyjne co to jest.
ZNACZENIE CIŚNIENIE ROBOCZE:
Co oznacza najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia ciśnienie dyspozycyjne słownik.
ZNACZENIE CZAS GASZENIA POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego ciśnienie dyspozycyjne czym jest.

Czym jest CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE znaczenie w Słownik definicji C .

  • Dodano:
  • Autor: