Czy przydatne?

Definicja ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA

Co oznacza ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA: zgłaszane poprzez instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki, zbyt niski próg alarmu czujki, prowadzone prace powodujące stworzenie dymów albo oparów albo z ręcznych ostrzegaczy pożaru nie wymagające podjęcia działań ratowniczych poprzez podmioty mechanizmu albo inne jednostki ochrony przeciwpożarowej

Czym jest ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI znaczenie w Słownik definicji A .

ZNACZENIE ABSORPCJA:
Co oznacza pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, przeważnie gazu poprzez ciecz albo ciało stałe alarm fałszywy z instalacji wykrywania.
ZNACZENIE AEROZOL:
Co oznacza zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie opadających pod wpływem ciążenia. Zależnie od stanu skupienia aerozole dzieli się na mgły (cząstki ciekłe) i dymy (cząstki stałe alarm fałszywy z instalacji wykrywania.
ZNACZENIE ALARM BOJOWY:
Co oznacza rozkaz albo umówiony sygnał podany dzięki radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej alarm fałszywy z instalacji wykrywania.
ZNACZENIE ADHEZJA:
Co oznacza przyleganie cieczy do powierzchni ciała stałego. Ono jest rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy alarm fałszywy z instalacji wykrywania.
ZNACZENIE ANKIER:
Co oznacza zobacz kotew alarm fałszywy z instalacji wykrywania.