Czy przydatne?

Definicja Adsorpcja

Co oznacza ADSORPCJA: gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy albo aktualnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego lub cieczy

Czym jest ADSORPCJA znaczenie w Słownik definicji A .

ZNACZENIE ABSORPCJA:
Co oznacza pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, przeważnie gazu poprzez ciecz albo ciało stałe adsorpcja.
ZNACZENIE AEROZOL:
Co oznacza zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie opadających pod wpływem ciążenia. Zależnie od stanu skupienia aerozole dzieli się na mgły (cząstki ciekłe) i dymy (cząstki stałe adsorpcja.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY:
Co oznacza to jest wezwania podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia działań ratowniczych adsorpcja.
ZNACZENIE ALARM BOJOWY:
Co oznacza rozkaz albo umówiony sygnał podany dzięki radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej adsorpcja.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA:
Co oznacza instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki adsorpcja.