Czy przydatne?

Co to jest Stefan Zweig

Co oznacza ZWEIG STEFAN: poeta austr. Autor antywojennego dramatu Jeremiasz (1917) napisanego w trakcie pobytu wSzwajcarii wlatach Iwojny światowej. Od 1938 na emigracji wAnglii, USA iBrazylii, nie akceptując zwycięstw III Rzeszy na frontach II wojny światowej popełnił samobójstwo. Wtwórczości pozostającej pod wpływem impresjonizmu ipsychoanalizy Freuda przeprowadzał wnikliwą analizę ludzkich namiętności iuczuć. Z. jest autorem zbiorów nowel, między innymi Pierwsze przeżycie (1911), Amok (1922), Zestaw, którego nie było (1927). Wybór nowel 24 godziny zżycia kobiety iinne opowiadania wydany wprzekł. pol. w1957 cieszył się wielką popularnością. Światową sławę zyskał zbiorem esejów biograficznych, historycznymi miniaturami: Gwiazdy ludzkości (1927), atakże zbeletryzowanymi biografiami: Romain Rolland (1920), Maria Antonina (1932), Maria Stuart (1935). Studium Triumf itragizm Erazma zRotterdamu to wyznanie przekonań ipoglądów pacyfistycznych autora

Czym jest Zweig Stefan znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Związek Pisarzy Polskich Na Obczyźnie:
Co znaczy 1945), prowadzi działalność kulturalną, wydawniczą, organizuje pomoc materialną dla pisarzy, zajmuje stanowisko wkwestiach funkcjonowania lit. (między innymi sprzeciw wobec ograniczeń wolności słowa zweig stefan.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka zweig stefan.
Wyraz Zemła Gustaw:
Co znaczy między innymi Pomnika Powstańców Śląskich wKatowicach, łączył rzeźbę ocharakterze klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które przypominają mokre tkaniny zweig stefan.
Wyraz Zdanie Eliptyczne:
Co znaczy wzdaniu to jest opuszczenie wyrazu, którego się można domyśleć zszerszego kontekstu, in. zdanie zelipsą, na przykład Proszę dwa silne Okocimy; Spotkajmy się na rogu Świdnickiej iPodwala zweig stefan.
Wyraz Zabytki Języka Polskiego:
Co znaczy zapisanym z.j.p. jest Geograf Bawarski (IX w.) odnotowujący wjęz. z łaciny między innymi nazwy plemion polskich: Wiślanie, Goplanie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie; 2) Dagome zweig stefan.