Czy przydatne?

Co to jest De Francisco Zurbaran

Co oznacza ZURBARAN FRANCISCO DE: rysownik hiszp. okresu baroku, tworzący raczej wSewilli iMadrycie, nosił honorowy tytuł malarza dworskiego, malował obrazy rel. na przykład Madonna Różańcowa adorowana poprzez kartuzów (jeden z22 obrazów dla klasztoru kartuzów wJerez de la Frontera), Niepokalane Poczęcie, sceny hist., atakże portrety imartwe natury. Charakterystyczny dla Z. styl to wybitne wyczucie koloru iprzestrzeni, wyraźny modelunek postaci iostry światłocień, dekoracyjność szczegółów. Wmartwych naturach sugestywnie przekazywał dzięki światła ikoloru faktury i konsystencję owoców

Czym jest Zurbaran Francisco de znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zamoyski August:
Co znaczy zugrupowaniem krakowskich formistów i zpoznańskim ugrupowaniem Bunt . Od 1923 r. przebywał raczej we Francji iBrazylii; tworzył klasycyzujące monumentalne rzeźby zgranitu idiorytu (bardzo twarde gat zurbaran francisco de.
Wyraz Zawieyski Jerzy:
Co znaczy eseista, autor scenariuszy filmowych; reprezentant kat. nurtu wlit., członek zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego i Znaku , poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu zurbaran francisco de.
Wyraz Zasady Interpunkcji:
Co znaczy znaków interpunkcyjnych wpolskich tekstach skodyfikowała KEN (XVIII w.), uwzględniając: budowę składniową tekstu, treść zdań iwyrażeń, rytmikę mowy, ton uczuciowy, potrzebę wydzielenia części tekstu zurbaran francisco de.
Wyraz Zawistowska Kazimiera, Pseud. Ira:
Co znaczy Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od zurbaran francisco de.
Wyraz Zagajewski Adam:
Co znaczy prozaik, tłumacz. Związany zpoetyckim ruchem Nowej Fali wKrakowie (razem z J. Kornhauserem publikuje manifest programowy Świat nie przedstawiony, 1974), wywodzi się zprogramu krakowskiej ekipy Teraz zurbaran francisco de.