Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Żuławski

Co oznacza ŻUŁAWSKI JERZY: poeta, krytyk lit., dramaturg, eseista, tłumacz, artysta lit. fantastycznonaukowej; współtwórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Debiutował jako pisarz, wydając tomiki wierszy Na strunach duszy (1895), Intermezzo (1897), Zdomu niewoli (1902), Po kłosie (1904), poemat Stance opieśni (1897). Liryka Ż. miała charakter refleksyjno-filoz., powstawała pod wpływem J. Słowackiego iS. Przybyszewskiego, również myśli filoz. A. Schopenhauera, F. Nietzschego, B. Spinozy - eseje zamieszczone wzbiorach: Prolegomena (1902), Szkice literackie (1913), Szkice filozoficzne (1913). Prozę Ż. reprezentują między innymi Opowiadania prozą (1902), Kuszenie szatana (1910), Bajka oczłowieku szczęśliwym (1910). Wfantastycznonaukowej trylogii powieściowej: Na srebrnym globie (1903), Zwycięzca (1910), Stara ziemia (1911), poeta przedstawia kulturę XIX w. jako molocha niszczącego indywidualność człowieka, dyskutuje na temat losu "geniusza", podkreśla, iż religia jest lekiem na lęki egzystencjalne; wątki science fiction czerpał zutworów J. Vernea
iH. Wellsa, równocześnie wykorzystując nowatorskie chwyty, na przykład pojazdy kosmiczne, kontakt zobcą cywilizacją. Autor dramatów: Dyktator (1903), Wianek mirtowy (1903), Gra (1906), Za cenę łez (1909), Koniec Mesjasza (1906), Eros iPsyche (1904), Gród słońca (1911)

Czym jest Żuławski Jerzy znaczenie w Słownik pisownia Ż .

Wyraz Żeromski Stefan, Pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla:
Co znaczy nowelista, dziennikarz idramaturg. Współtwórca ipierwszy prezes ZZLP (1920), założyciel pol. oddziału PEN Clubu. Wiersze młodzieńcze ogłaszał wprasie, twórczość lit. zaczął Opowiadaniami (1895 żuławski jerzy.
Wyraz Żeleński Tadeusz, Pseud. Boy:
Co znaczy iteatralny, dziennikarz, tłumacz, satyryk, doktor. Od młodości związany ze środowiskiem artystycznym. Debiutował cyklem sonetów wtygodniku Świat (1895). Przedstawiciel krakowskiej cyganerii okresu żuławski jerzy.
Wyraz Żukrowski Wojciech:
Co znaczy reportaży i książek dla dzieci imłodzieży, współpracownik wielu czasopism. Debiutował tomem literaturze Rdza (1943). Sprawność warsztatu lit., przejrzystość iekspresja języka, wyrazistość rysunku żuławski jerzy.
Wyraz Żmichowska Narcyza, Pseud. Gabryella:
Co znaczy pisarka, pedagog. Debiutowała na łamach prasy wierszem Szczęście poety (1841). Tom literaturze iprozy Wolne chwile Gabryelli ukazał się w1845. Najwybitniejszy utwór Ż. to powieść Poganka (1846 żuławski jerzy.
Wyraz Żagary:
Co znaczy pisarzy lat 30. skupiona w okolicy czasopisma społ.-lit. otej nazwie, którą tworzyli: T. Bujnicki, A.Rymkiewicz, J. Zagórski, Cz. Miłosz, J. Putrament (również S. Jędrychowski, J.Maśliński, A żuławski jerzy.