Czy przydatne?

Co to jest Znak

Co oznacza ZNAK: środek komunikowania się; również wiedza ofragmencie rzeczywistości albo jej elementu. Zainteresowanie z. ujawniali wantyku: Platon, Epikur istoicy. Termin występujący wwielu dyscyplinach edukacji, wrozmaitych teoriach ikoncepcjach, różnorodnie interpretowany; z. odgrywa fundamentalną rolę na przykład wlogice, filozofii, psychologii, wnauce ojęzyku (semiotyka), wyróżniającej z. proste, na przykład morfemy (wyrazy), z. diakrytyczny (graficzny, dodawany do litery, na przykład ą, ń), z. interpunkcyjny, z. zapytania (pytajnik), z. złożone, na przykład ekipy wyrazowe zdania, teksty. Teoria kultury odznacza z. symboliczne, dzieląc je na kinetyczne, plastyczne (graficzne), dźwiękowe iprzedmiotowe sygnały (umowne inaturalne);
z. systemowe, kontekstowe; z. językowe, z. konwencjonalne (flagi, herby, cyfry, z. drogowe imatematyczne i tak dalej)

Czym jest znak znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zasady Interpunkcji:
Co znaczy znaków interpunkcyjnych wpolskich tekstach skodyfikowała KEN (XVIII w.), uwzględniając: budowę składniową tekstu, treść zdań iwyrażeń, rytmikę mowy, ton uczuciowy, potrzebę wydzielenia części tekstu znak.
Wyraz Zegadłowicz Emil:
Co znaczy dramatopisarz. Jeden ztwórców pol. ekspresjonizmu, współtwórca ekipy lit. Czartak (1922). Debiutował zbiorem wierszy Nad rzeką (1910). Inicjalna twórczość zawiera przedmioty sztuki ludowej znak.
Wyraz Zaimek:
Co znaczy obejmująca wyrazy, które funkcjonują wzdaniu jako równoważniki rzeczowników, przymiotników, liczebników i przysłówków; wg kryterium składniowego z. to jest słowo, który zastępuje imię. Z racji na znak.
Wyraz Zdanie Współrzędnie Złożone:
Co znaczy wypowiedzeń składowych, które pozostają wstosunku współrzędnym, uzupełniają się wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter znak.
Wyraz Zimorowic Szymon, Właśc. Sz. Ozimek:
Co znaczy nurtu literaturze światowych rozkoszy , młodszy brat Bartłomieja. Autor jedynego iznakomitego dzieła Roksolanki, tj. ruskie panny Na wesele B. Z. zK. D., poprzez (1629), cykl kunsztownych pieśni znak.