Czy przydatne?

Co to jest Wyrazu Etymologiczne Znaczenie

Co oznacza ZNACZENIE ETYMOLOGICZNE WYRAZU: znaczenie pierwotne, wynikające zbudowy morfologicznej wyrazu ijego struktury słowotwórczej, na przykład słowo cymbał wznaczeniu realnym ustala ironicznie kogoś ograniczonego, tępego, niezaradnego życiowo; wznaczeniu etymologicznym słowo pochodzenia greckiego kymbalon znaczył dzwon wzegarze wybijający godziny, zczasem instrument muzyczny (strunowy, podobny do liry), szczególnie dostępny na Węgrzech wkapelach cygańskich. Z.e.w. podaje Leksykon etymologiczny A. Brcknera

Czym jest znaczenie etymologiczne wyrazu znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zemła Gustaw:
Co znaczy między innymi Pomnika Powstańców Śląskich wKatowicach, łączył rzeźbę ocharakterze klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które przypominają mokre tkaniny znaczenie etymologiczne wyrazu.
Wyraz Zawieyski Jerzy:
Co znaczy eseista, autor scenariuszy filmowych; reprezentant kat. nurtu wlit., członek zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego i Znaku , poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu znaczenie etymologiczne wyrazu.
Wyraz Zamoyski August:
Co znaczy zugrupowaniem krakowskich formistów i zpoznańskim ugrupowaniem Bunt . Od 1923 r. przebywał raczej we Francji iBrazylii; tworzył klasycyzujące monumentalne rzeźby zgranitu idiorytu (bardzo twarde gat znaczenie etymologiczne wyrazu.
Wyraz Zawistowska Kazimiera, Pseud. Ira:
Co znaczy Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od znaczenie etymologiczne wyrazu.
Wyraz Zestrój Akcentowy:
Co znaczy iproklityki (wyrazy nie posiadające samodzielnego akcentu), łącząc się wcałość akcentuacyjną zwyrazami akcentowanymi; wskład z.a. może również wchodzić kilka wyrazów nie akcentowanych, tworząc znaczenie etymologiczne wyrazu.