Czy przydatne?

Co to jest Zimorowic Szymon, właśc. Sz. Ozimek

Co oznacza ZIMOROWIC SZYMON, WŁAŚC. SZ. OZIMEK: pisarz barokowego nurtu "literaturze światowych rozkoszy", młodszy brat Bartłomieja. Autor jedynego iznakomitego dzieła Roksolanki, tj. ruskie panny Na wesele B. Z. zK. D., poprzez (1629), cykl kunsztownych pieśni miłosnych (ze znanym wyznaniem Hipolita do Rozyny "Teraz wiem, co jest miłość"), pisanych pod wpływem inspiracji toposem arkadyjskim, literaturą pasterską iliryką ludową, zmyślą ooryginalnym prezencie ślubnym przydzielonym dla brata Bartłomieja ijego żony K.Duchnicówny (wydane w1654 po zgonu poety poprzez Bartłomieja)

Czym jest Zimorowic Szymon, właśc. Sz znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zasady Ortografii:
Co znaczy obowiązujących zasad inorm, polegających się na regulaminach (od 1936) określonych poprzez Komitet Ortograficzny PAU. Mechanizm o. pol. opiera się na 4 zasadach: 1) fonetyczna klasyfikuje relacja zimorowic szymon, właśc. sz. ozimek.
Wyraz Zabytki Kultury Polskiej:
Co znaczy tysiącletniej kultury materialnej iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu iWołyniu); pośród nich najcenniejsze pomniki kultury isztuki zarejestrowane na zimorowic szymon, właśc. sz. ozimek.
Wyraz Zimorowic Józef Bartłomiej, Właśc. J.B. Ozimek:
Co znaczy kronikarz Lwowa; starszy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania zimorowic szymon, właśc. sz. ozimek.
Wyraz Zdanie:
Co znaczy którego orzeczenie jest wyrażone osobową metodą czasownika bezwzględnie na to, czy znaczy on czynność albo stan, czy także pełni funkcję łącznika worzeczeniu złożonym, słowno-imiennym, na przykład zimorowic szymon, właśc. sz. ozimek.
Wyraz Zdanie Współrzędnie Złożone:
Co znaczy wypowiedzeń składowych, które pozostają wstosunku współrzędnym, uzupełniają się wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter zimorowic szymon, właśc. sz. ozimek.