Czy przydatne?

Co to jest Zimorowic Józef Bartłomiej, właśc. J.B. Ozimek

Co oznacza ZIMOROWIC JÓZEF BARTŁOMIEJ, WŁAŚC. J.B. OZIMEK: pisarz baroku, kronikarz Lwowa; starszy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania człowieka wobec historii na tle okolic Lwowa. Autor Leopolis tryplex (historii Lwowa, napisanej wjęz. z łaciny)

Czym jest Zimorowic Józef Bartłomiej znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zasady Interpunkcji:
Co znaczy znaków interpunkcyjnych wpolskich tekstach skodyfikowała KEN (XVIII w.), uwzględniając: budowę składniową tekstu, treść zdań iwyrażeń, rytmikę mowy, ton uczuciowy, potrzebę wydzielenia części tekstu zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek.
Wyraz Zawistowska Kazimiera, Pseud. Ira:
Co znaczy Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek.
Wyraz Zagórski Jerzy:
Co znaczy związany zwileńską ekipą poetycką Żagary (1931-34). Debiutował zbiorem wierszy Ostrze mostu (1933), następne tomy literaturze to między innymi Wyprawy (1937), Wieczór wWieliszewie (1947), Męska pieśń zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek.
Wyraz Związek Pisarzy Polskich Na Obczyźnie:
Co znaczy 1945), prowadzi działalność kulturalną, wydawniczą, organizuje pomoc materialną dla pisarzy, zajmuje stanowisko wkwestiach funkcjonowania lit. (między innymi sprzeciw wobec ograniczeń wolności słowa zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek.
Wyraz Zawieyski Jerzy:
Co znaczy eseista, autor scenariuszy filmowych; reprezentant kat. nurtu wlit., członek zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego i Znaku , poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek.