Czy przydatne?

Co to jest Zimorowic Józef Bartłomiej, właśc. J.B. Ozimek

Co oznacza ZIMOROWIC JÓZEF BARTŁOMIEJ, WŁAŚC. J.B. OZIMEK: pisarz baroku, kronikarz Lwowa; starszy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania człowieka wobec historii na tle okolic Lwowa. Autor Leopolis tryplex (historii Lwowa, napisanej wjęz. z łaciny)
Wyraz Zabłocki Franciszek:
Co znaczy pisarz. Porzuciwszy działalność polit. itwórczość lit., przyjął święcenia kapłańskie iobjął probostwo (1788). Tłumaczył złac. ifranc., pisał wiersze okolicznościowe, ody, manifesty, bajki isielanki zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek co to jest.
Wyraz Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich:
Co znaczy fundacyjna prowadząca działalność naukową iwydawniczą, założona w1817 poprzez J. M. Ossolińskiego we Lwowie; po II wojnie światowej przeniesiona do Wrocławia. Biblioteka posiada jeden znajbogatszych zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek definicja.
Wyraz Zug Szymon Bogumił:
Co znaczy pochodzenia niem. działający wPolsce, projektant ogrodów krajobrazowych izałożeń ogrodowo-pałacowych ocharakterze preromantycznym: Powązki, Solec, Arkadia k. Nieborowa (także Dom Arcykapłana zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek co znaczy.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek słownik.
Wyraz Zdanie Podrzędnie Złożone:
Co znaczy albo więcej wypowiedzeń składowych, zktórych jedno ustala drugie (albo ich równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje albo uzupełnia podmiot zdania podrzędnego ipodobnie jak on odpowiada zimorowic józef bartłomiej, właśc. j.b. ozimek znaczenie.

Czym jest Zimorowic Józef Bartłomiej znaczenie w Słownik pisownia Z .

  • Dodano:
  • Autor: