Czy przydatne?

Co to jest Akcentowy Zestrój

Co oznacza ZESTRÓJ AKCENTOWY: tworzą go enklityki iproklityki (wyrazy nie posiadające samodzielnego akcentu), łącząc się wcałość akcentuacyjną zwyrazami akcentowanymi; wskład z.a. może również wchodzić kilka wyrazów nie akcentowanych, tworząc wwymowie jak gdyby jeden słowo, na przykład masz ci los (w wym. maszcilos), we dnie iw nocy (w wym. wednieiwnocy); z.a. może także obejmować akcent kluczowy iakcent poboczny wwyrazach składających się zwiększej liczby sylab, na przykład bibliotekarstwo, nieproporcjonalny

Czym jest zestrój akcentowy znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zimorowic Józef Bartłomiej, Właśc. J.B. Ozimek:
Co znaczy kronikarz Lwowa; starszy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania zestrój akcentowy.
Wyraz Zan Tomasz:
Co znaczy współzałożyciel Tow. Filomatów iFilaretów, inicjator iprzywódca Promienistych; przyjaciel A. Mickiewicza wczasie studiów na Uniwersytecie Wileńskim (1815-20) ipowiernik jego romantycznej miłości do M zestrój akcentowy.
Wyraz Zdanie Współrzędnie Złożone:
Co znaczy wypowiedzeń składowych, które pozostają wstosunku współrzędnym, uzupełniają się wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter zestrój akcentowy.
Wyraz Zabytki Języka Polskiego:
Co znaczy zapisanym z.j.p. jest Geograf Bawarski (IX w.) odnotowujący wjęz. z łaciny między innymi nazwy plemion polskich: Wiślanie, Goplanie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie; 2) Dagome zestrój akcentowy.
Wyraz Założenia Ogrodowe:
Co znaczy dla różnych epok istylów kompleksy ogrodowe, w najwyższym stopniu dostępne to: 1) ogród franc., klasycystyczny - modny od 2. poł. XVII w., zdużą ilością otwartych płaszczyzn trawników, dywanowych zestrój akcentowy.