Czy przydatne?

Co to jest Zawistowska Kazimiera, pseud. Ira

Co oznacza ZAWISTOWSKA KAZIMIERA, PSEUD. IRA: pisarka, tłumaczka. Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od zmysłowych uniesień do zgodnych zduchem modernizmu zachwytów mistycznych, winnych wierszach refleksyjnych wyrażała pisarka przez nastrojowe pejzaże zadumę nad światem. Autorka przekładów franc. symbolistów iparnasistów, między innymi literaturze Ch. Baudelairea, P. Verlainea

Czym jest Zawistowska Kazimiera, pseud znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zestrój Akcentowy:
Co znaczy iproklityki (wyrazy nie posiadające samodzielnego akcentu), łącząc się wcałość akcentuacyjną zwyrazami akcentowanymi; wskład z.a. może również wchodzić kilka wyrazów nie akcentowanych, tworząc zawistowska kazimiera, pseud. ira.
Wyraz Założenia Ogrodowe:
Co znaczy dla różnych epok istylów kompleksy ogrodowe, w najwyższym stopniu dostępne to: 1) ogród franc., klasycystyczny - modny od 2. poł. XVII w., zdużą ilością otwartych płaszczyzn trawników, dywanowych zawistowska kazimiera, pseud. ira.
Wyraz Zan Tomasz:
Co znaczy współzałożyciel Tow. Filomatów iFilaretów, inicjator iprzywódca Promienistych; przyjaciel A. Mickiewicza wczasie studiów na Uniwersytecie Wileńskim (1815-20) ipowiernik jego romantycznej miłości do M zawistowska kazimiera, pseud. ira.
Wyraz Zabytki Kultury Polskiej:
Co znaczy tysiącletniej kultury materialnej iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu iWołyniu); pośród nich najcenniejsze pomniki kultury isztuki zarejestrowane na zawistowska kazimiera, pseud. ira.
Wyraz Zabłocki Franciszek:
Co znaczy pisarz. Porzuciwszy działalność polit. itwórczość lit., przyjął święcenia kapłańskie iobjął probostwo (1788). Tłumaczył złac. ifranc., pisał wiersze okolicznościowe, ody, manifesty, bajki isielanki zawistowska kazimiera, pseud. ira.