Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Zawieyski

Co oznacza ZAWIEYSKI JERZY: prozaik, dramaturg, eseista, autor scenariuszy filmowych; reprezentant kat. nurtu wlit., członek zespołu redakcyjnego "Tygodnika Powszechnego" i"Znaku", poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu przeciw nadużyciom władzy ("Marzec 68"). Debiutował powieścią Gdzie jesteś, przyjacielu (1932). Autor powieści psychol., wktórych poszukuje wartości etycznych - dobra, ładu wewn., sacrum, między innymi: Powrót Przełęckiego (1937), Ocalenie Jakuba (1947), Pożegnanie zSalomeą (1961), opowiadań Romans zojczyzną (1963), opostaciach ogromnych Polaków: M.Mochnackiego, T. Rejtana iT. Kościuszki; Konrad nie chce zejść ze sceny (1966). Pośmiertnie wydano eseje Korzenie (1969), Oteatrze (1980)

Czym jest Zawieyski Jerzy znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zwrot:
Co znaczy związek frazeologiczny, którego ośrodkiem jest czasownik albo imiesłów nieodmienny, na przykład wrzeczy samej, prawdę mówiąc, ponieść porażkę, witaj wrodzinie; zobacz frazeologizmy zawieyski jerzy.
Wyraz Zimorowic Szymon, Właśc. Sz. Ozimek:
Co znaczy nurtu literaturze światowych rozkoszy , młodszy brat Bartłomieja. Autor jedynego iznakomitego dzieła Roksolanki, tj. ruskie panny Na wesele B. Z. zK. D., poprzez (1629), cykl kunsztownych pieśni zawieyski jerzy.
Wyraz Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych:
Co znaczy utworzone wWarszawie w1860, działające do 1939. Zrzeszało zarówno twórców, jak i miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków ifinansowanie zakupu cennych dzieł sztuki; fundowanie stypendiów zawieyski jerzy.
Wyraz Zimorowic Józef Bartłomiej, Właśc. J.B. Ozimek:
Co znaczy kronikarz Lwowa; starszy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania zawieyski jerzy.
Wyraz Zdanie Wielokrotnie Złożone:
Co znaczy najmniej trzech wypowiedzeń składowych, zrównoważników zdań albo konstrukcji mieszanych (in. wieloczłonowe); może być złożone współrzędnie albo podrzędnie. Współrzędnie - wypowiedzenia składowe zawieyski jerzy.