Czy przydatne?

Co to jest Tomasz Zan

Co oznacza ZAN TOMASZ: pisarz, tłumacz; współzałożyciel Tow. Filomatów iFilaretów, inicjator iprzywódca Promienistych; przyjaciel A. Mickiewicza wczasie studiów na Uniwersytecie Wileńskim (1815-20) ipowiernik jego romantycznej miłości do M. Wereszczakówny (Korespondencja filomatów). Aresztowany w1823 r., wziął na siebie w trakcie śledztwa całą winę, co wyraził poetycko Mickiewicz wpierwszej scenie III cz. Dziadów. Przebywał na zesłaniu wtwierdzy wOrenburgu (1824), do państwie powrócił w1841 r. Autor wydanej pośmiertnie (1922) liryki okolicznościowej: trioletów, jambów, elegii, ballad, na przykład Twardowski (1818). Za życia wyszły ballada Cyganka (1819), poemat heroikomiczny ?mierć tabakiery (1818). Odegrały one sporą rolę w trakcie przełomu romantycznego wśrodowisku wileńskiej młodzieży uniwersyteckiej

Czym jest Zan Tomasz znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zwrot:
Co znaczy związek frazeologiczny, którego ośrodkiem jest czasownik albo imiesłów nieodmienny, na przykład wrzeczy samej, prawdę mówiąc, ponieść porażkę, witaj wrodzinie; zobacz frazeologizmy zan tomasz.
Wyraz Zdania Rozwijające:
Co znaczy zdań podrzędnych, osobliwą pod względem relacji treści do treści zdania nadrzędnego, na przykład Ala wybrała się na imieniny do Oli. Uniej spotkała się cała paczka dawnych koleżanek. Zdanie drugie zan tomasz.
Wyraz Załuski Józef Andrzej:
Co znaczy bibliograf, edytor, pisarz, tłumacz imecenas edukacji, biskup, zesłaniec sybirski. Autor tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit. sformułował wrozprawie Specimen historiae Polonae zan tomasz.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka zan tomasz.
Wyraz Zakrzewski Bogdan:
Co znaczy edytor, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1952); redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego (od 1960) i Prac Literackich (od 1961); kluczowym obiektem badawczych zainteresowań Z. jest lit zan tomasz.