Czy przydatne?

Co to jest Bohdan Józef Zaleski

Co oznacza ZALESKI JÓZEF BOHDAN: pisarz romantyczny; debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w"Dzienniku Wileńskim". Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka Mazepy (1825), publikował wwarszawskich czasopismach, cenili go między innymi M. Mochnacki iA. Mickiewicz. Reprezentował tak zwany ukraińską szkołę pisarzy (fascynacja pejzażem: step, Kozak na koniu, i folklorem ihistorią Ukrainy) wspólnie zS.Goszczyńskim, A. Malczewskim ipoetą ukraińskim T. Szewczenką. Na emigracji we Francji przebywał od 1832 r., przyjaźniąc się zA. Mickiewiczem, kontynuując twórczość lit. Popularnością cieszyły się jego stylizacje, parafrazy ludowych pieśni ukraińskich wzbogacane melodyjnością, muzyką (między innymi F. Chopina), na przykład Duch od stepu (1836), wktórym wyraził ideę podtrzymywania więzi ludu ztradycją. Mickiewicz wswoich prelekcjach paryskich przyznał Z. pierwszeństwo pośród pozostałych pisarzy narodów słowiańskich, polemizował ztą opinią między innymi J. Słowacki wartykule Opoezjach Bohdana Zaleskiego i wdygresjach zamieszczonych wBeniowskim. Literatura Z.inspirowała T. Lenartowicza, W. Pola, W. Syrokomlę, M. Konopnicką i pisarzy Młodej Polski

Czym jest Zaleski Józef Bohdan znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zawieyski Jerzy:
Co znaczy eseista, autor scenariuszy filmowych; reprezentant kat. nurtu wlit., członek zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego i Znaku , poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu zaleski józef bohdan.
Wyraz Zawistowska Kazimiera, Pseud. Ira:
Co znaczy Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od zaleski józef bohdan.
Wyraz Znak:
Co znaczy komunikowania się; również wiedza ofragmencie rzeczywistości albo jej elementu. Zainteresowanie z. ujawniali wantyku: Platon, Epikur istoicy. Termin występujący wwielu dyscyplinach edukacji zaleski józef bohdan.
Wyraz Zakrzewski Bogdan:
Co znaczy edytor, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1952); redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego (od 1960) i Prac Literackich (od 1961); kluczowym obiektem badawczych zainteresowań Z. jest lit zaleski józef bohdan.
Wyraz Załuski Józef Andrzej:
Co znaczy bibliograf, edytor, pisarz, tłumacz imecenas edukacji, biskup, zesłaniec sybirski. Autor tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit. sformułował wrozprawie Specimen historiae Polonae zaleski józef bohdan.