Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Zagórski

Co oznacza ZAGÓRSKI JERZY: pisarz, tłumacz, związany zwileńską ekipą poetycką "Żagary" (1931-34). Debiutował zbiorem wierszy Ostrze mostu (1933), następne tomy literaturze to między innymi Wyprawy (1937), Wieczór wWieliszewie (1947), Męska pieśń (1954), Czas Lota (1956), Bajka pienińska (1961), Komputerie idylematy (1975). Ewolucja liryki Z. przebiegała od nastrojów wizyjnych ikatastroficznych ku formom klasycyzującym, stylizującym. Autor utworów scenicznych Święto Winkelrida (1944, razem zJ. Andrzejewskim) i Olimp iziemia (1957); zbiorów szkiców ireportaży, między innymi Szkice zpodróży wprzestrzeni iczasie (1962), Tam, gdzie diabeł pisze listy (1970). Zprzekładów lit. ros. warto wymienić poemat gruzińskiego poety Sz. Rustawelego Wiciądz wtygrysiej skórze (1966)

Czym jest Zagórski Jerzy znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Założenia Pałacowo-Ogrodowe:
Co znaczy dla baroku założenia entre cour et jardin; typ pałacu składający się zbudynku głównego zprzylegającymi do niego pod kątem prostym skrzydłami, pomiędzy którymi znajdował się reprezentacyjny zagórski jerzy.
Wyraz Załuski Józef Andrzej:
Co znaczy bibliograf, edytor, pisarz, tłumacz imecenas edukacji, biskup, zesłaniec sybirski. Autor tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit. sformułował wrozprawie Specimen historiae Polonae zagórski jerzy.
Wyraz Zaimek:
Co znaczy obejmująca wyrazy, które funkcjonują wzdaniu jako równoważniki rzeczowników, przymiotników, liczebników i przysłówków; wg kryterium składniowego z. to jest słowo, który zastępuje imię. Z racji na zagórski jerzy.
Wyraz Założenia Ogrodowe:
Co znaczy dla różnych epok istylów kompleksy ogrodowe, w najwyższym stopniu dostępne to: 1) ogród franc., klasycystyczny - modny od 2. poł. XVII w., zdużą ilością otwartych płaszczyzn trawników, dywanowych zagórski jerzy.
Wyraz Zdanie Współrzędnie Złożone:
Co znaczy wypowiedzeń składowych, które pozostają wstosunku współrzędnym, uzupełniają się wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter zagórski jerzy.