Czy przydatne?

Co to jest Zachęta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Co oznacza ZACHĘTA, TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH: stowarzyszenie utworzone wWarszawie w1860, działające do 1939. Zrzeszało zarówno twórców, jak i miłośników sztuki; jego celem było zdobywanie środków ifinansowanie zakupu cennych dzieł sztuki; fundowanie stypendiów artystycznych; organizowanie konkursów; przyznawanie nagród; popularyzacja sztuki przez organizowanie wystaw; wydawanie publikacji osztuce; gromadzenie dzieł sztuki. Z. kontynuuje swą działalność; jej zbiory znajdują się między innymi wMuzeum Narodowym iw"Zachęcie" - galerii, siedzibie Towarzystwa wWarszawie

Czym jest Zachęta, Towarzystwo Zachęty znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zawieyski Jerzy:
Co znaczy eseista, autor scenariuszy filmowych; reprezentant kat. nurtu wlit., członek zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego i Znaku , poseł na sejm PRL (1957-68), pozbawiony tej godności po wystąpieniu zachęta, towarzystwo zachęty sztuk pięknych.
Wyraz Zurbaran Francisco De:
Co znaczy okresu baroku, tworzący raczej wSewilli iMadrycie, nosił honorowy tytuł malarza dworskiego, malował obrazy rel. na przykład Madonna Różańcowa adorowana poprzez kartuzów (jeden z22 obrazów dla zachęta, towarzystwo zachęty sztuk pięknych.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka zachęta, towarzystwo zachęty sztuk pięknych.
Wyraz Zdania Rozwijające:
Co znaczy zdań podrzędnych, osobliwą pod względem relacji treści do treści zdania nadrzędnego, na przykład Ala wybrała się na imieniny do Oli. Uniej spotkała się cała paczka dawnych koleżanek. Zdanie drugie zachęta, towarzystwo zachęty sztuk pięknych.
Wyraz Związek Literatów Polskich, ZLP:
Co znaczy twórcze mające na celu ochronę moralnych imaterialnych interesów pisarzy i wpływanie na kształt kultury nar. Zał. zinicjatywy S. Żeromskiego wWarszawie (1920) jako Związek Zaw. Literatów Pol. ipod zachęta, towarzystwo zachęty sztuk pięknych.