Czy przydatne?

Co to jest Polskiego Języka Zabytki

Co oznacza ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO: 1) Najstarszym zapisanym z.j.p. jest Geograf Bawarski (IX w.) odnotowujący wjęz. z łaciny między innymi nazwy plemion polskich: Wiślanie, Goplanie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie; 2) Dagome iudex (około 990), dokument, wktórym Mieszko Ioddał swe kraj pod opiekę papieża, pojawiają się tu polskie nazwy: Kraków, Odra, Gniezno, Szczecin; 3) Kronika Thietmara, wktórej występuje imię pol. władcy Bolesława Chrobrego i nazwy miast irzek, na przykład Wrocław, Odra, Niemcza i tak dalej; 4) Bulla gnieźnieńska (1136), sporządzona wkancelarii papieża Innocentego II, zawiera rejestr dóbr arcybiskupstwa i 410 wyrazów polskich, nazwana poprzez A. Brcknera "złotą bullą j. polskiego", z racji na bogactwo onomastyki, na przykład nazwy miejscowości, jak Łęczyca, Janowice, staropolskie imiona dwuczłonowe, na przykład Bogumił, Bożysław, Cieszymysł, zdrobnienia, na przykład Miłosz od Miłowit, Dobek od Dobiesław; przezwiska, na przykład Gęba, Ciołek, Kobyłka, imiona zapożyczone wraz zprzyjęciem chrześcijaństwa, na przykład Piotr, Szymon; 5) Księga Henrykowska (1270), zawierająca dzieje klasztoru cystersów wHenrykowie koło Wrocławia i pierwsze polskie zdanie: "daj, ać ja pobruszę, aty poczywaj" (które wypowiedział młynarz śląski do swej żony, mielącej na żarnach), dziś wMuzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Zprzełomu XIII/XIV w. pochodzą teksty lit. pol.: Bogurodzica, arcydzieło liryki średniowiecznej, Legenda ośw. Aleksym, Kazania świętokrzyskie iKazania gnieźnieńskie, Psałterz floriański; zXV w. Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii, Żale Matki Bożej pod krzyżem i teksty modlitw codziennych: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę, Dekalog, kolędy, pieśni wielkanocne; w1475 ukazał się we Wrocławiu, woficynie drukarskiej K. Elyana pierwszy druk pol., zawierający teksty modlitw codziennych (Statua episcoporum Vratislaviensium)

Czym jest zabytki języka polskiego znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zurbaran Francisco De:
Co znaczy okresu baroku, tworzący raczej wSewilli iMadrycie, nosił honorowy tytuł malarza dworskiego, malował obrazy rel. na przykład Madonna Różańcowa adorowana poprzez kartuzów (jeden z22 obrazów dla zabytki języka polskiego.
Wyraz Zdanie:
Co znaczy którego orzeczenie jest wyrażone osobową metodą czasownika bezwzględnie na to, czy znaczy on czynność albo stan, czy także pełni funkcję łącznika worzeczeniu złożonym, słowno-imiennym, na przykład zabytki języka polskiego.
Wyraz Zan Tomasz:
Co znaczy współzałożyciel Tow. Filomatów iFilaretów, inicjator iprzywódca Promienistych; przyjaciel A. Mickiewicza wczasie studiów na Uniwersytecie Wileńskim (1815-20) ipowiernik jego romantycznej miłości do M zabytki języka polskiego.
Wyraz Związek Literatów Polskich, ZLP:
Co znaczy twórcze mające na celu ochronę moralnych imaterialnych interesów pisarzy i wpływanie na kształt kultury nar. Zał. zinicjatywy S. Żeromskiego wWarszawie (1920) jako Związek Zaw. Literatów Pol. ipod zabytki języka polskiego.
Wyraz Zdanie Wielokrotnie Złożone:
Co znaczy najmniej trzech wypowiedzeń składowych, zrównoważników zdań albo konstrukcji mieszanych (in. wieloczłonowe); może być złożone współrzędnie albo podrzędnie. Współrzędnie - wypowiedzenia składowe zabytki języka polskiego.