Czy przydatne?

Co to jest Polskiego Języka Zabytki

Co oznacza ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO: 1) Najstarszym zapisanym z.j.p. jest Geograf Bawarski (IX w.) odnotowujący wjęz. z łaciny między innymi nazwy plemion polskich: Wiślanie, Goplanie, Wiercanie, Lędzicy, Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie; 2) Dagome iudex (około 990), dokument, wktórym Mieszko Ioddał swe kraj pod opiekę papieża, pojawiają się tu polskie nazwy: Kraków, Odra, Gniezno, Szczecin; 3) Kronika Thietmara, wktórej występuje imię pol. władcy Bolesława Chrobrego i nazwy miast irzek, na przykład Wrocław, Odra, Niemcza i tak dalej; 4) Bulla gnieźnieńska (1136), sporządzona wkancelarii papieża Innocentego II, zawiera rejestr dóbr arcybiskupstwa i 410 wyrazów polskich, nazwana poprzez A. Brcknera "złotą bullą j. polskiego", z racji na bogactwo onomastyki, na przykład nazwy miejscowości, jak Łęczyca, Janowice, staropolskie imiona dwuczłonowe, na przykład Bogumił, Bożysław, Cieszymysł, zdrobnienia, na przykład Miłosz od Miłowit, Dobek od Dobiesław; przezwiska, na przykład Gęba, Ciołek, Kobyłka, imiona zapożyczone wraz zprzyjęciem chrześcijaństwa, na przykład Piotr, Szymon; 5) Księga Henrykowska (1270), zawierająca dzieje klasztoru cystersów wHenrykowie koło Wrocławia i pierwsze polskie zdanie: "daj, ać ja pobruszę, aty poczywaj" (które wypowiedział młynarz śląski do swej żony, mielącej na żarnach), dziś wMuzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Zprzełomu XIII/XIV w. pochodzą teksty lit. pol.: Bogurodzica, arcydzieło liryki średniowiecznej, Legenda ośw. Aleksym, Kazania świętokrzyskie iKazania gnieźnieńskie, Psałterz floriański; zXV w. Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii, Żale Matki Bożej pod krzyżem i teksty modlitw codziennych: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę, Dekalog, kolędy, pieśni wielkanocne; w1475 ukazał się we Wrocławiu, woficynie drukarskiej K. Elyana pierwszy druk pol., zawierający teksty modlitw codziennych (Statua episcoporum Vratislaviensium)

Czym jest zabytki języka polskiego znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zemła Gustaw:
Co znaczy między innymi Pomnika Powstańców Śląskich wKatowicach, łączył rzeźbę ocharakterze klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które przypominają mokre tkaniny zabytki języka polskiego.
Wyraz Zdanie Wielokrotnie Złożone:
Co znaczy najmniej trzech wypowiedzeń składowych, zrównoważników zdań albo konstrukcji mieszanych (in. wieloczłonowe); może być złożone współrzędnie albo podrzędnie. Współrzędnie - wypowiedzenia składowe zabytki języka polskiego.
Wyraz Zabytki Kultury Polskiej:
Co znaczy tysiącletniej kultury materialnej iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie, Białorusi, Podolu iWołyniu); pośród nich najcenniejsze pomniki kultury isztuki zarejestrowane na zabytki języka polskiego.
Wyraz Zagajewski Adam:
Co znaczy prozaik, tłumacz. Związany zpoetyckim ruchem Nowej Fali wKrakowie (razem z J. Kornhauserem publikuje manifest programowy Świat nie przedstawiony, 1974), wywodzi się zprogramu krakowskiej ekipy Teraz zabytki języka polskiego.
Wyraz Zdanie Podrzędnie Złożone:
Co znaczy albo więcej wypowiedzeń składowych, zktórych jedno ustala drugie (albo ich równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje albo uzupełnia podmiot zdania podrzędnego ipodobnie jak on odpowiada zabytki języka polskiego.