Czy przydatne?

Co to jest Tytani

Co oznacza TYTANI: dzieci Uranosa iGai; za namową matki wystąpili przeciw tacie pod wodzą najmłodszego Kronosa, okaleczyli go ipozbawili władzy, uwalniając jednocześnie swych starszych braci, cyklopów ihekatonchejrów zTartaru. Kronos ponownie wtrącił rodzeństwo do mrocznej części Hadesu, lecz przeciwko niemu zbuntowały się jego dzieci it. pod wodzą syna Zeusa. Walka pomiędzy t. abogami olimpijskimi zw. tytanomachią skończyła się strąceniem tych pierwszych do Tartaru; symbolizując nadludzki wysiłek, stała się określeniem nadzwyczajnych czynów, postawy określanej mianem tytanizmu, na przykład bohaterzy romantyczni przyjmujący na siebie odpowiedzialność za losy państwie albo świata (Konrad zIII cz. Dziadów A. Mickiewicza)

Czym jest tytani znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru tytani.
Wyraz Teozofia:
Co znaczy ocharakterze rel.; koncepcja zakładająca sposobność kontaktu człowieka ze światem mistycznym, poznanie tajemnicy dzięki wiedzy ipraktyk medytacyjnych; pisma teozoficzne - teksty filoz.-rel.-mistyczne tytani.
Wyraz Tokarczuk Olga:
Co znaczy pokolenia, zwykształcenia psycholog. Autorka książek: Podróż ludzi księgi (1993, nagrodzona wkonkursie Pol. Tow. Wydawców Książek), osadzona wrealiach XVII-wiecznej Francji historia tajemniczej tytani.
Wyraz Teizm:
Co znaczy istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza tytani.
Wyraz Teatr Osobny:
Co znaczy poprzez poetę M. Białoszewskiego teatr, który artysta nazwał Teatrem Białoszewskiego . Nazwa T.O. obejmuje 3 fazy (1955-63): Teatr na Tarczyńskiej (w prywatnym mieszkaniu), kilka spektakli granych tytani.