Czy przydatne?

Co to jest Tytani

Co oznacza TYTANI: dzieci Uranosa iGai; za namową matki wystąpili przeciw tacie pod wodzą najmłodszego Kronosa, okaleczyli go ipozbawili władzy, uwalniając jednocześnie swych starszych braci, cyklopów ihekatonchejrów zTartaru. Kronos ponownie wtrącił rodzeństwo do mrocznej części Hadesu, lecz przeciwko niemu zbuntowały się jego dzieci it. pod wodzą syna Zeusa. Walka pomiędzy t. abogami olimpijskimi zw. tytanomachią skończyła się strąceniem tych pierwszych do Tartaru; symbolizując nadludzki wysiłek, stała się określeniem nadzwyczajnych czynów, postawy określanej mianem tytanizmu, na przykład bohaterzy romantyczni przyjmujący na siebie odpowiedzialność za losy państwie albo świata (Konrad zIII cz. Dziadów A. Mickiewicza)

Czym jest tytani znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Topos:
Co znaczy loci communes wg E.R. Curtiusa); pole znaczeniowe t. obejmuje motyw, obraz, znak, metaforę, alegorię, również kliszę istereotyp, model powszechnie funkcjonujący wkręgu kulturowym, powtarzalny tytani.
Wyraz Teozofia:
Co znaczy ocharakterze rel.; koncepcja zakładająca sposobność kontaktu człowieka ze światem mistycznym, poznanie tajemnicy dzięki wiedzy ipraktyk medytacyjnych; pisma teozoficzne - teksty filoz.-rel.-mistyczne tytani.
Wyraz Teatr Amatorski:
Co znaczy aktywności teatralnej ludzi uprawiających różne zawody; funkcjonuje wróżnych odmianach iformach, na przykład teatr dziecięcy, młodzieżowy, studencki, teatr ludowy, obrzędowy, teatr literaturze tytani.
Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru tytani.
Wyraz Tasso Torquato:
Co znaczy zFerrarą, Neapolem iRzymem. Autor dramatu pasterskiego Amintas (1573, przeł. na jęz. pol. poprzez J.A. Morsztyna), którego tematem są dzieje miłości tytułowego bohatera do nieczułej nimfy; świat tytani.