Czy przydatne?

Co to jest Tyrtajos Gr Tyrteusz

Co oznacza TYRTEUSZ, GR. TYRTAJOS: pisarz gr., który wg legendy zamiast wojska wysłany został poprzez Ateńczyków na pomoc Spartanom walczącym zMeseńczykami. T. elegiami wojennymi efektywnie zagrzewał wojska spartańskie do boju, wzywając do męstwa wimię obowiązku obywatelskiego przyczynił się
do ostatecznego zwycięstwa wwojnie. Ztwórczości T. zachowały się fragmenty elegii, wktórych nawoływał obywateli do zgody, przestrzegania praw iprzywrócenia ładu wpaństwie. Stał się symbolem postawy łączącej twórczość zwalką, zagrzewającej do walki własnym odpowiednikiem bohaterstwa, określanej mianem tyrteizmu. Typ literaturze tyrtejskiej, przedstawiającej opisy bohaterskich czynów żołnierzy, upowszechniono wlit. pol. okresu powstań, wojen obronnych, wczasie zaborów iokupacji. Utwory tego nurtu wzywały do walki oniepodległość, odwołując
się do uczuć patriotycznych, na przykład Maraton K.Ujejskiego

Czym jest Tyrteusz, gr. Tyrtajos znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski tyrteusz, gr. tyrtajos.
Wyraz Teatr Jako Studio, Jako Szkoła, Jako Laboratorium:
Co znaczy studyjnej zaktorami zapoczątkowana poprzez K.Stanisławskiego wMChAT, kontynuowana poprzez Meyerholda, podjęta na Zachodzie Europy na fali teatrów artystycznych, na przykład Thtre dArt A. Antoinea iP tyrteusz, gr. tyrtajos.
Wyraz Terencjusz, Publius Terentius Afer:
Co znaczy wyzwoleniec, zpochodzenia Kartagińczyk. Autor 6 komedii, będących przeróbkami zMenandra, które odznaczały się niezłą kompozycją, wytwornym językiem, błyskotliwą polemiką lit. umieszczoną wprologu i tyrteusz, gr. tyrtajos.
Wyraz Teizm:
Co znaczy istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza tyrteusz, gr. tyrtajos.
Wyraz Teoria Literatury:
Co znaczy wiedzy olit. (w okolicy historii lit. ikrytyki lit.), jej obiektem badań jest lit. piękna, konkretne dzieło lit., fakt lit. Odznacza dwie dyscypliny: teorię dzieła lit. (poetykę) i teorię procesu tyrteusz, gr. tyrtajos.