Czy przydatne?

Co to jest Tycjan, właśc. Tiziano Vecellio

Co oznacza TYCJAN, WŁAŚC. TIZIANO VECELLIO: rysownik wł., jeden znajwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu; związany zkręgiem humanistów weneckich, przedstawiciel malarstwa weneckiego. Rysownik królów, książąt, cesarzy ipapieży; nadworny rysownik cesarza Karola V wBolonii, wRzymie pracował dla papieża Pawła III; uczeń G. Belliniego, poznał także Giorgionego. Osiągnął wspaniałą technikę: perfekcyjną kompozycję, wybitny rysunek ikolorystykę, atakże wielki zakres tworzonej sztuki. We inicjalnych pracach, od Miłości niebiańskiej iziemskiej do Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tworzył sztukę harmonijną opartą na regułach wielkiego renesansu, wprowadzał jednak przedmioty muzyczne charakterystyczne dla kultury weneckiej. Wykonywał liczne obrazy rel. od pełnych patosu monumentów po liryczne, nastrojowe (na przykład Assunta, Ofiarowanie Marii wświątyni, Grosz czynszowy); lubił tematykę mit. (na przykład Bachus iAriadna, Bachanalia), spopularyzował akt, szczególnie leżący (na przykład Wenus zUrbino, Danae, Wenus słuchająca muzyki). Jak nikt przed nim T. umiał ukazać kobiecą zmysłowość. Sporą popularnością cieszyły się portrety T., wktórych ukazywał wizerunek wrażeniowy. Tworzył także kompozycje hist., alegoryczne. Wpóźniejszym okresie malował sceny mit. (na przykład Porwanie Europy), aprzede wszystkim dzieła pełne dramatyzmu, głęboko rel. (na przykład Cierniem koronowanie). Na starość T. wymienił sposób malowania, kolor traktował jak bezkształtną substancję chromatyczną, co dodatkowo podkreślało dramatyzm prac ztego okresu (na przykład zgon Akteona). Z kolei Ukaranie Marsjasza - ostatni obraz T. - należy do w najwyższym stopniu nadzwyczajnych prac namalowanych poprzez prawie niewidomego artystę (około 1575)

Czym jest Tycjan, właśc. Tiziano znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Absurdu:
Co znaczy 50. XX w., którego artystów łączyły podobne poglądy dotyczące ludzkiej egzystencji: poczucie bezsensu, bezcelowości, niemożności porozumienia się, poczucie zagrożenia iabsurdalna ocena świata tycjan, właśc. tiziano vecellio.
Wyraz Tradycja:
Co znaczy przekazywania ustalonych wartości zpokolenia na pokolenie, również obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, wydarzeń zprzeszłości traktowanych jako historia, na przykład wKoranie tycjan, właśc. tiziano vecellio.
Wyraz Tremendyzm:
Co znaczy kierunek lit. eksponujący sceny brutalne, przerażające, wnaturze ludzkiej skłonność do okrucieństwa; posługiwał się także groteską; t. wykreował wswej twórczości C.J. Cela tycjan, właśc. tiziano vecellio.
Wyraz Tryb:
Co znaczy czasownika, dzięki której wyraża się relacja mówiącego do tego, co jest treścią wypowiedzenia; wjęz. pol. wyróżniamy 3 formy: t. oznajmujący (z łaciny indicativus), na przykład Pojadę na wakacje; t tycjan, właśc. tiziano vecellio.
Wyraz Teatr Bulwarowy:
Co znaczy lekki repertuar ocharakterze rozrywkowym; przydzielony dla szerokiej publiczności, nastawiony na efekt kasowy, rzadko prowadzący się przesłaniami teatru artystycznego. Nazwa pochodzi od XIX-w tycjan, właśc. tiziano vecellio.