Czy przydatne?

Co to jest Artystyczna Twórczość

Co oznacza TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA: 1) działania powiązane zprocesem tworzenia dzieła sztuki; 2) jedno zpodstawowych zagadnień estetyki, lecz również istotne zagadnienie psychologii (psychologia twórczości ipsychologia postaw twórczych). Obiektem jej rozważań są: osobowość twórcy ijej wpływ na mechanizm tworzenia i dzieło sztuki, struktura ityp procesu twórczego od zamysłu do realizacji, atakże inne impulsy zewn. (na przykład materiałowe, formalne, socjologiczne, socjalne, psychologiczne i tym podobne)

Czym jest twórczość artystyczna znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Triennale:
Co znaczy krajowe wystawy sztuki odbywające się co 3 lata, na przykład Triennale Rysunku we Wrocławiu (od 1965, od 1977 międzynarod.), Międzynarodowe Triennale Grafiki wKrakowie. Zobacz także biennale twórczość artystyczna.
Wyraz Towianizm:
Co znaczy wdwóch znaczeniach: a) jako nazwa zespołu poglądów rel.-moralnych iwyobrażeń mistycznych A. Towiańskiego, b) jako nazwa zainicjowanego poprzez A. Towiańskiego ruchu rel.-społ., kształtującego twórczość artystyczna.
Wyraz Truwerzy:
Co znaczy franc. poeci ikompozytorzy XII-XIV w. tworzący wpłn. Francji poezję epicką, tak zwany chansons de geste i dworską lirykę miłosną inspirowaną twórczością trubadurów twórczość artystyczna.
Wyraz Translacja:
Co znaczy zobacz przekład twórczość artystyczna.
Wyraz Toulouse-Lautrec Henri De:
Co znaczy malarz, grafik, przedstawiciel postimpresjonizmu. Pochodził zbogatej arystokratycznej rodziny; inicjalnie rozpoczął malować konie; po wypadku wdzieciństwie został kaleką. Pierwszym nauczycielem twórczość artystyczna.