Czy przydatne?

Co to jest Turpizm

Co oznacza TURPIZM: programowy antyestetyzm iswoisty kult brzydoty, aktualny wniektórych kierunkach poetyckich 2. poł. XX w., które zantyestetyzmu uczyniły fundamentalny cel literaturze; orientacja literaturze pol. po 1956, którą reprezentowali: M. Białoszewski (zafascynowany kulturą przedmieścia, kiczem jarmarcznym), E. Bryll (piszący obeznadziejności życia człowieka wPRL-u),
A. Bursa (epatujący czytelnika żywiołem wulgaryzmów, drastycznością opisu, ironią iszyderstwem), T. Różewicz (wyrażający obsesje lękowe iniewiarę wtrwałość humanistycznej etyki), S. Grochowiak (zainspirowany barokowym motywem danse macabre), autor głośnego manifestu Karabela została na strychu drukowanego na łamach "Współczesności". Turpiści programowo włączali wobszar swoich utworów poetyckich motywy brzydoty, kalectwa, dolegliwości, zgonu, kształtując wizję rzeczywistości przez opis elementów, krajobrazów izjawisk odrażających: zniszczenie, starzenie się, przemijanie, rozkład. Nazwy t. użył J. Przyboś wOdzie do turpistów (1962), poetyckiej polemice zpokoleniem pisarzy, których cechowało dziwaczne zamiłowanie do elementów nieładnych, antyestetycznych jako symbol sprzeciwu wobec tradycji, reguł stosowności, kanon doboru tematów poetyckich wcelu szokowania czytelnika

Czym jest turpizm znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Terencjusz, Publius Terentius Afer:
Co znaczy wyzwoleniec, zpochodzenia Kartagińczyk. Autor 6 komedii, będących przeróbkami zMenandra, które odznaczały się niezłą kompozycją, wytwornym językiem, błyskotliwą polemiką lit. umieszczoną wprologu i turpizm.
Wyraz Transcendentalizm:
Co znaczy obecna wlit. refleksyjnej, filoz., medytacyjnej od antyku do współczesności; symbol przekroczenia świata w Koranie. NT oddycha transcendencją rozumianą jako zupełna, niezależna, duchowa wolność od turpizm.
Wyraz Tekst Rockowy:
Co znaczy związanej z młodzieżową subkulturą. Wywodzi się zbluesa, muzyki country irock and rolla. Jako komunikat pełnię osiąga wharmonii z wyrazem, muzyką iwykonaniem. WPolsce t.r. zaistniał pod koniec l. 70 turpizm.
Wyraz Trojańska Wojna:
Co znaczy gr. władców pod wodzą króla Myken Agamemnona przeciwko Troi. Badania nauk. potwierdzają ekspansję Achajów na tereny Azji Mniejszej wXIIw. przed naszą erą, której pierwotną powodem był mit. spór turpizm.
Wyraz Triennale:
Co znaczy krajowe wystawy sztuki odbywające się co 3 lata, na przykład Triennale Rysunku we Wrocławiu (od 1965, od 1977 międzynarod.), Międzynarodowe Triennale Grafiki wKrakowie. Zobacz także biennale turpizm.