Czy przydatne?

Co to jest Turner William, właśc. Joseph Mallord W. T.,

Co oznacza TURNER WILLIAM, WŁAŚC. JOSEPH MALLORD W. T.,: rysownik z angielskiego:, pejzażysta. Osiągnął mistrzostwo wtechnice akwarelowej, podniósł pejzaż do uniwersalnego środka wypowiedzi artystycznej. Całe życie podróżował, malując między innymi Walię, Szkocję, Francję, Szwecję, Niemcy, Włochy. Malował pejzaże, wydarzenia współcz. (na przykład Pożar parlamentu), wątki marynistyczne. Przez pejzaż podejmował uniwersalną problematykę losu, przeznaczenia, przemijania (na przykład Ostatnia droga Tmrairea, Statek niewolników). Krajobraz nasycał żywiołowością, dramatyzmem, lecz nowatorstwo osiągnął wsposobie malowania; odrealniał, zakrywał mgłą irodzajem świetlnej poświaty znaczącą część abstrakcyjnych fragmentów pejzażu. Ważnym elementem kompozycyjnym jego obrazów była triada: światło - woda - powietrze, malowana rozdrganymi plamami intensywnej barwy. Jeden zpierwszych używał pasteli jako pełnoprawnego tworzywa malarskiego. Jego technikę malowania wykorzystali potem impresjoniści

Czym jest Turner William, właśc. Joseph znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tekstologia:
Co znaczy nauk., dział edukacji olit., obejmujący badanie historii tekstów wich materialnym istnieniu: od analizy brulionowych pomysłów autora, przez wersje rękopiśmienne, po następne publikacje. T. określa turner william, właśc. joseph mallord w. t.,.
Wyraz Teoria Literatury:
Co znaczy wiedzy olit. (w okolicy historii lit. ikrytyki lit.), jej obiektem badań jest lit. piękna, konkretne dzieło lit., fakt lit. Odznacza dwie dyscypliny: teorię dzieła lit. (poetykę) i teorię procesu turner william, właśc. joseph mallord w. t.,.
Wyraz Tagore Rabindranath, Właśc. R. Thakur:
Co znaczy prozaik, filozof, myśliciel tworzący wjęzyku bengalskim, prócz tego pedagog, kompozytor, rysownik itłumacz na język angielski, laureat Nagrody Nobla (1913). Na wielką spuściznę twórczą tego autora turner william, właśc. joseph mallord w. t.,.
Wyraz Tryb:
Co znaczy czasownika, dzięki której wyraża się relacja mówiącego do tego, co jest treścią wypowiedzenia; wjęz. pol. wyróżniamy 3 formy: t. oznajmujący (z łaciny indicativus), na przykład Pojadę na wakacje; t turner william, właśc. joseph mallord w. t.,.
Wyraz Teatr Uliczny:
Co znaczy nawiązujące do idei uczestnictwa widzów wzdarzeniu. Wlatach 60. pojawił się na fali kontrkultury podejmując problemy społ. ipolit., na przykład Bread and Puppet Theatre, Akademia Ruchu, Teatr Ósmego turner william, właśc. joseph mallord w. t.,.