Czy przydatne?

Co to jest Trzebiński Andrzej, pseud. Stanisław Łomień, Paweł Późny

Co oznacza TRZEBIŃSKI ANDRZEJ, PSEUD. STANISŁAW ŁOMIEŃ, PAWEŁ PÓŹNY: pisarz "pokolenia Kolumbów", prozaik, krytyk lit. Po konspiracyjnej maturze wgimnazjum T. Czackiego (1940, opisał ją T.Borowski wopowiadaniu Matura na Targowej) studiował polonistykę islawistykę na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Członek organizacji wojskowej Konfederacja Narodu, współzałożyciel iwspółredaktor lit. pisma "Sztuka iNaród" (1943), rozstrzelany wegzekucji publicznej na Nowym Świecie wWarszawie. Autor dwóch rozpraw zamieszczonych na łamach "Sztuki iNarodu": Pokolenie liryczne idramatyczne i Pokolenie wojenne; wliryce uprawiał elegię, piosenkę (śpiewano wpowstaniu warszawskim jego Piosenkę żołnierską, oinc.: "A jeżeli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść / itylko mnie nie całuj inie broń, nie broń iść"), fraszkę, erotyk. Wszechstronny talent ujawnił wformie liryki prozą, w nawiązaniu do Awangardy Krakowskiej. Autor dramatu By podnieść różę, którego obiektem jest konfrontacja liberalizmu itotalitaryzmu, nie ukończonej powieści Kwiaty zdrzew zakazanych i fragmentów Pamiętnika, wktórym opisał tragizm przedwcześnie utraconej młodości, pasje intelektualnych poszukiwań (cenił S. Brzozowskiego iWitkacego), ujawnił ostrość sądów, maksymalizm etyczny

Czym jest Trzebiński Andrzej, pseud znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Instrumentalny:
Co znaczy interpretacja współcz. dzieła muzycznego opartego wswym założeniu na elementach dźwiękowych, ruchowych (na przykład mimicznych, tanecznych), plastycznych (na przykład barwa) współtworzących trzebiński andrzej, pseud. stanisław łomień, paweł późny.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład trzebiński andrzej, pseud. stanisław łomień, paweł późny.
Wyraz Triennale:
Co znaczy krajowe wystawy sztuki odbywające się co 3 lata, na przykład Triennale Rysunku we Wrocławiu (od 1965, od 1977 międzynarod.), Międzynarodowe Triennale Grafiki wKrakowie. Zobacz także biennale trzebiński andrzej, pseud. stanisław łomień, paweł późny.
Wyraz Tintoretto, Właśc. Jacopo Robusti:
Co znaczy przedstawiciel malarstwa weneckiego. WWenecji prowadził warsztat, gdzie zatrudniał uczniów, między innymi syna Domenica. Artysta obrazów monumentalnych, dekoracyjnych, otematyce hist. irel. Na trzebiński andrzej, pseud. stanisław łomień, paweł późny.
Wyraz Tragikomedia:
Co znaczy łącząca cechy tragedii ikomedii, patosu ikomizmu, zamykająca się pomyślnie, szczęśliwie; do lit. wprowadził nazwę rzym. komediopisarz Plaut wprologu do dramatu Amfitrion; pisali t. między innymi trzebiński andrzej, pseud. stanisław łomień, paweł późny.