Czy przydatne?

Co to jest Poetyckie Tropy

Co oznacza TROPY POETYCKIE: wjęz. potocznym różnorodne zestawienia słów, tworzące nowe sensy iznaczenia typu: drapacz chmur, dziecko szczęścia, wkwiecie wieku; wjęz. poetyckim wg antycznej retoryki zespół figur słownych, wktórych występuje przekształcenie znaczeniowe danego wyrażenia, wszerszym rozumieniu kunsztowne, ozdobne, pełnią funkcję estetyczną wwierszu, figury retoryczne: epitet, porównanie, przenośnia, metafora, metonimia, hiperbola, peryfraza, synekdocha, oksymoron. Ich typologia utrwalona została wpoetyce klasycznej (XVIIIw.); we współcz. literaturze dają się zinterpretować jako przekształcenia semantyczne, są więc odmianami metafory

Czym jest tropy poetyckie znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Terlecki Władysław Lech:
Co znaczy dramatopisarz, autor słuchowisk radiowych. Człowiek wperspektywie hist., jego udział wprzebiegu dziejów, szanse działania, dylematy moralne ikonsekwencje czynnego udziału wzdarzeniach to kluczowa tropy poetyckie.
Wyraz Tercyna:
Co znaczy której środkowy wers rymuje się zpierwszym itrzecim wersem następnej strofy (w układzie rymów aba bcb cdc ded). Utwór pisany t. jest skończony zazwyczaj jednym albo kilkoma wersami dopełniającymi tropy poetyckie.
Wyraz Thriller:
Co znaczy popularnej nazywany także dreszczowcem. Utwór lit. albo video., którego celem jest wywołanie uodbiorcy silnego emocjonalnego napięcia. Prezentuje zazwyczaj losy bohaterów, którzy przeżywają tropy poetyckie.
Wyraz Trojańska Wojna:
Co znaczy gr. władców pod wodzą króla Myken Agamemnona przeciwko Troi. Badania nauk. potwierdzają ekspansję Achajów na tereny Azji Mniejszej wXIIw. przed naszą erą, której pierwotną powodem był mit. spór tropy poetyckie.
Wyraz Teatr Bunraku:
Co znaczy sięgający początkami XVI-XVII w. Nazwa pochodzi od scenicznego pseudonimu słynnego lalkarza Uemura Bunraku, który opowieści ilustrował lalkami. Wciągu wieków t.b. przechodził ewolucje, które tropy poetyckie.