Czy przydatne?

Co to jest Poetyckie Tropy

Co oznacza TROPY POETYCKIE: wjęz. potocznym różnorodne zestawienia słów, tworzące nowe sensy iznaczenia typu: drapacz chmur, dziecko szczęścia, wkwiecie wieku; wjęz. poetyckim wg antycznej retoryki zespół figur słownych, wktórych występuje przekształcenie znaczeniowe danego wyrażenia, wszerszym rozumieniu kunsztowne, ozdobne, pełnią funkcję estetyczną wwierszu, figury retoryczne: epitet, porównanie, przenośnia, metafora, metonimia, hiperbola, peryfraza, synekdocha, oksymoron. Ich typologia utrwalona została wpoetyce klasycznej (XVIIIw.); we współcz. literaturze dają się zinterpretować jako przekształcenia semantyczne, są więc odmianami metafory

Czym jest tropy poetyckie znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Towianizm:
Co znaczy wdwóch znaczeniach: a) jako nazwa zespołu poglądów rel.-moralnych iwyobrażeń mistycznych A. Towiańskiego, b) jako nazwa zainicjowanego poprzez A. Towiańskiego ruchu rel.-społ., kształtującego tropy poetyckie.
Wyraz Tolkien John Ronald Reuel:
Co znaczy lit. staroang., prof. uniwersytetów wOxfordzie iCambridge, współtwórca lit. fantasy. Światową sławę zyskał dzięki powieści Hobbit, a więc Tam iz powrotem (1937) - na jej fabułę złożyły się pełne tropy poetyckie.
Wyraz Teozofia:
Co znaczy ocharakterze rel.; koncepcja zakładająca sposobność kontaktu człowieka ze światem mistycznym, poznanie tajemnicy dzięki wiedzy ipraktyk medytacyjnych; pisma teozoficzne - teksty filoz.-rel.-mistyczne tropy poetyckie.
Wyraz Teatr Nő:
Co znaczy prehistorii. Początków upatruje się wtańcach szamańskich, gdy szaman utożsamia się zbóstwem, dla którego tańczył. Specjalny postęp t.N. przypada na moment od X do XV w. Wprzedstawieniach, przeważnie tropy poetyckie.
Wyraz Tischner Józef:
Co znaczy prof. teologii na UJ ifilozofii na ATK; autor esejów Świat ludzkiej nadziei (1975), Polski kształt dialogu (1981), Nieszczęsny dar wolności (1981), Etyka solidarności (1981). T. podkreśla, iż tropy poetyckie.