Czy przydatne?

Co to jest Wojna Trojańska

Co oznacza TROJAŃSKA WOJNA: prowadzona poprzez gr. władców pod wodzą króla Myken Agamemnona przeciwko Troi. Badania nauk. potwierdzają ekspansję Achajów na tereny Azji Mniejszej wXIIw. przed naszą erą, której pierwotną powodem był mit. spór trzech bogiń otytuł najpiękniejszej, sędziowski werdykt Parysa sprzyjający Afrodycie ijej pomoc wuprowadzeniu żony króla Sparty Menelaosa. Trojański królewicz Parys złamał prawa gościnności, nie chciał zwrócić porwanej Heleny, dlatego sprzymierzone siły Greków wyruszyły na Troję. Zgodnie zopinią wyroczni zwycięstwo uzależnione było od udziału wwalkach Achillesa, którego odszukał isprowadził Odyseusz. Dziewięć lat toczyły się walki pod murami obleganego miasta, 49 decyzyjnych dni 10. roku opisuje Homer wIliadzie, przedstawiając spór Achillesa zAgamemnonem obrankę Bryzejdę, zgon Patroklesa ipowrót do walki jego przyjaciela Achillesa, pojedynek zHektorem i zbezczeszczenie jego zwłok, anastępnie wydanie ich błagającemu Priamowi. Za poradą Odyseusza Troję postanowiono zdobyć podstępem, zbudowany poprzez Greków drewniany koń pomieścił wojowników, aTrojańczycy, mimo ostrzeżeń Laokoona i Kassandry, po odstąpieniu wojsk greckich, wprowadzili go do miasta. Powrót armii Agamemnona ijej wejście poprzez otwarte bramy Troi skończyły losy wojny, mieszkańcy imiasto przestali istnieć. Uszedł tylko Eneasz zsynkiem Askaniuszem ikilkoma przyjaciółmi, unosząc na plecach starego ojca Anchizesa. Tragiczne dzieje Troi stały się tematem wielu utworów, między innymi tragedii Eurypidesa Trojanki, eposu Zdobycie Troi Tryfiodora, Powieści oTroi Benedykta de Sainte-Maure, sztuki J. Giraudoux Wojny trojańskiej nie będzie, opery H. Berlioza Trojanie

Czym jest trojańska wojna znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Trznadel Jacek:
Co znaczy tłumacz, pisarz, prof. Katedry Literatury Polskiej na paryskiej Sorbonie (1978-83). Debiutował w1949 r. na łamach prasy jako krytyk lit. Wdziedzinę literaturze wszedł późno, długo zaabsorbowany trojańska wojna.
Wyraz Topika Chrześcijańska:
Co znaczy zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład trojańska wojna.
Wyraz Teatr Instrumentalny:
Co znaczy interpretacja współcz. dzieła muzycznego opartego wswym założeniu na elementach dźwiękowych, ruchowych (na przykład mimicznych, tanecznych), plastycznych (na przykład barwa) współtworzących trojańska wojna.
Wyraz Tołstoj Lew:
Co znaczy imyśliciel, moralista, uczestnik wojny krymskiej, arystokrata owielkim społecznikowskim nastawieniu ipełnym sprzeczności światopoglądzie, właściciel Jasnej Polany, postać wyjątkowa imonumentalna nie trojańska wojna.
Wyraz Triennale:
Co znaczy krajowe wystawy sztuki odbywające się co 3 lata, na przykład Triennale Rysunku we Wrocławiu (od 1965, od 1977 międzynarod.), Międzynarodowe Triennale Grafiki wKrakowie. Zobacz także biennale trojańska wojna.