Czy przydatne?

Co to jest Triolet

Co oznacza TRIOLET: odmiana kunsztownej strofy złożonej z8 wersów, zktórych pierwszy powtarza się precyzyjnie albo zniewielkimi zmianami jako wers czwarty isiódmy, adrugi wostatnim; najczęstszy układ rymowy całości: ab aa ab ab; zbliżony do ronda t. pojawił się wpoezji starofrancuskiej, wPolsce na przełomie XVIII iXIX w., nadzwyczajnie dostępny wmłodzieńczej literaturze pokolenia filomatów ifilaretów, na przykład triolet T. Zana: "Dziewczę, mieszasz serca ciszę / Ibłędne poruszasz myśli, / Twój wdzięk losy moje pisze: / Ty na ustach, ty na myśli. / We śnie obraz twój się kreśli, / Zawsze cię widzę isłyszę. / Dziewczę, mieszasz serca ciszę / Ibłędne poruszasz myśli"

Czym jest triolet znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tryptyk:
Co znaczy 1) ołtarz oskrzydłowym retabullum złożony ztrzech części: środkowej nieruchomej - zazwyczaj głównej - idwóch ruchomych bocznych skrzydeł; 2) obraz okonstrukcji trzyczęściowej. Zobacz także dyptyk triolet.
Wyraz Teatr Bulwarowy:
Co znaczy lekki repertuar ocharakterze rozrywkowym; przydzielony dla szerokiej publiczności, nastawiony na efekt kasowy, rzadko prowadzący się przesłaniami teatru artystycznego. Nazwa pochodzi od XIX-w triolet.
Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski triolet.
Wyraz Terlecki Władysław Lech:
Co znaczy dramatopisarz, autor słuchowisk radiowych. Człowiek wperspektywie hist., jego udział wprzebiegu dziejów, szanse działania, dylematy moralne ikonsekwencje czynnego udziału wzdarzeniach to kluczowa triolet.
Wyraz Temat Wyrazu:
Co znaczy wyjściowy wypowiedzenia, część wyrazu odmiennego będąca nosicielem właściwego wyrazowi znaczenia leksykalnego, które pozostaje po oddzieleniu wszystkich końcówek fleksyjnych, na przykład dom (domek triolet.