Czy przydatne?

Co to jest Triolet

Co oznacza TRIOLET: odmiana kunsztownej strofy złożonej z8 wersów, zktórych pierwszy powtarza się precyzyjnie albo zniewielkimi zmianami jako wers czwarty isiódmy, adrugi wostatnim; najczęstszy układ rymowy całości: ab aa ab ab; zbliżony do ronda t. pojawił się wpoezji starofrancuskiej, wPolsce na przełomie XVIII iXIX w., nadzwyczajnie dostępny wmłodzieńczej literaturze pokolenia filomatów ifilaretów, na przykład triolet T. Zana: "Dziewczę, mieszasz serca ciszę / Ibłędne poruszasz myśli, / Twój wdzięk losy moje pisze: / Ty na ustach, ty na myśli. / We śnie obraz twój się kreśli, / Zawsze cię widzę isłyszę. / Dziewczę, mieszasz serca ciszę / Ibłędne poruszasz myśli"

Czym jest triolet znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tokarczuk Olga:
Co znaczy pokolenia, zwykształcenia psycholog. Autorka książek: Podróż ludzi księgi (1993, nagrodzona wkonkursie Pol. Tow. Wydawców Książek), osadzona wrealiach XVII-wiecznej Francji historia tajemniczej triolet.
Wyraz Transkrypcja:
Co znaczy opracowanie utworu muzycznego na inny niż pierwotnie założono instrument, głos, zespół; normalnie t. bardziej niż aranżacja oddala od pierwowzoru, niekiedy może być swobodną fantazją, parafrazą; 2) t triolet.
Wyraz Tragizm:
Co znaczy kategorii estetycznych ietycznych, potem filoz., skodyfikowana już poprzez Arystotelesa wPoetyce; jest metodą istnienia człowieka wświecie nierozwiązywalnych konfliktów wartości albo nieuniknionych triolet.
Wyraz Twardowski Jan:
Co znaczy Debiutował w1936 r. tomikiem Powrót Andersena; wczasie okupacji walczył wAK, absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego triolet.
Wyraz Tasso Torquato:
Co znaczy zFerrarą, Neapolem iRzymem. Autor dramatu pasterskiego Amintas (1573, przeł. na jęz. pol. poprzez J.A. Morsztyna), którego tematem są dzieje miłości tytułowego bohatera do nieczułej nimfy; świat triolet.