Czy przydatne?

Co to jest Tren

Co oznacza TREN: starogrecki gatunek literaturze żałobnej, pieśń lamentacyjna ocharakterze elegijnym, wyrażająca żal zpowodu czyjejś zgonu, rozpatrująca gesty imyśli zmarłego i zawierająca pochwałę jego zalet izasług. T. pisali poeci antyczni, między innymi Symonides zKeos, Pindar, Owidiusz, wliryce renesansowej Petrarka. Do lit. pol. t. wprowadził J. Kochanowski, oryginalność poety polegała na pomyśle kompozycyjnym cyklu trenologicznego, składającego się z19 trenów, zktórych każdy zachowuje swą odrębność, aośrodkami tematycznymi są (zgodnie zPoetyką J.C. Scaligera): expositio - wstęp, motto, dedykacja i treny I-IV; laudatio - pochwała, treny V-VIII; demonstratio - ukazanie wielkości utraty, treny IX-XI; lamentatio - żal, treny XII-XV; consolatio - pocieszenie, treny XVI-XVIII; exhortatio - napomnienie, tren XIX. WTrenach Jana zCzarnolasu obowiązuje podwójna kompozycja: treny od Ido X są dramatem rodzinnym, lirycznym świadectwem bólu irozpaczy rodziców po stracie córki Urszuli (w liryce europ. po raz pierwszy dziecko zostało gł. bohaterem), treny XI do XIX są dramatem refleksyjno-filoz., lirycznym dokumentem kryzysu światopoglądowego poety ihumanisty, znakomitym, dojrzałym poematem filoz., wktórym liryka uczuć iliryka myśli przenikają się iwarunkują wzajemnie. Naśladowcami ikontynuatorami Trenów byli między innymi poeci XVII iXVIII w.: S.Klonowic, S. Grochowski, F. D. Kniaźnin; wXX w. W. Broniewski jako autor poematu Anka, B. Leśmian wwierszu Urszula Kochanowska iJ. Wittlin, autor Trenu XX

Czym jest tren znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Twardowski Jan:
Co znaczy Debiutował w1936 r. tomikiem Powrót Andersena; wczasie okupacji walczył wAK, absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego tren.
Wyraz Turgieniew Iwan:
Co znaczy realistycznych powieści, opowiadań idramatów. Proza T. odznacza się mistrzowskim stylem, liryzmem igłęboką analizą psychologiczną kreślonych postaci. Twórczość lit. rozpoczynał od prób poetyckich, do tren.
Wyraz Teatr Ósmego Dnia:
Co znaczy wPoznaniu jako Studencki Teatr Literaturze Ósmego Dnia nazwę zaczerpnął zZielonej Gęsi K.I.Gałczyńskiego ( siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał, aósmego stworzył teatr ); alternatywny teatr studencki tren.
Wyraz Tradycja:
Co znaczy przekazywania ustalonych wartości zpokolenia na pokolenie, również obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, wydarzeń zprzeszłości traktowanych jako historia, na przykład wKoranie tren.
Wyraz Toulouse-Lautrec Henri De:
Co znaczy malarz, grafik, przedstawiciel postimpresjonizmu. Pochodził zbogatej arystokratycznej rodziny; inicjalnie rozpoczął malować konie; po wypadku wdzieciństwie został kaleką. Pierwszym nauczycielem tren.