Czy przydatne?

Co to jest Tren

Co oznacza TREN: starogrecki gatunek literaturze żałobnej, pieśń lamentacyjna ocharakterze elegijnym, wyrażająca żal zpowodu czyjejś zgonu, rozpatrująca gesty imyśli zmarłego i zawierająca pochwałę jego zalet izasług. T. pisali poeci antyczni, między innymi Symonides zKeos, Pindar, Owidiusz, wliryce renesansowej Petrarka. Do lit. pol. t. wprowadził J. Kochanowski, oryginalność poety polegała na pomyśle kompozycyjnym cyklu trenologicznego, składającego się z19 trenów, zktórych każdy zachowuje swą odrębność, aośrodkami tematycznymi są (zgodnie zPoetyką J.C. Scaligera): expositio - wstęp, motto, dedykacja i treny I-IV; laudatio - pochwała, treny V-VIII; demonstratio - ukazanie wielkości utraty, treny IX-XI; lamentatio - żal, treny XII-XV; consolatio - pocieszenie, treny XVI-XVIII; exhortatio - napomnienie, tren XIX. WTrenach Jana zCzarnolasu obowiązuje podwójna kompozycja: treny od Ido X są dramatem rodzinnym, lirycznym świadectwem bólu irozpaczy rodziców po stracie córki Urszuli (w liryce europ. po raz pierwszy dziecko zostało gł. bohaterem), treny XI do XIX są dramatem refleksyjno-filoz., lirycznym dokumentem kryzysu światopoglądowego poety ihumanisty, znakomitym, dojrzałym poematem filoz., wktórym liryka uczuć iliryka myśli przenikają się iwarunkują wzajemnie. Naśladowcami ikontynuatorami Trenów byli między innymi poeci XVII iXVIII w.: S.Klonowic, S. Grochowski, F. D. Kniaźnin; wXX w. W. Broniewski jako autor poematu Anka, B. Leśmian wwierszu Urszula Kochanowska iJ. Wittlin, autor Trenu XX

Czym jest tren znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tuwim Julian:
Co znaczy Współpracownik czasopisma Pro arte et studio , później miesięcznika Skamander i informacje Literackich (od 1924) i pism satyrycznych, między innymi Szpilek (1936-39). Czołowy przedstawiciel ekipy tren.
Wyraz Turpizm:
Co znaczy antyestetyzm iswoisty kult brzydoty, aktualny wniektórych kierunkach poetyckich 2. poł. XX w., które zantyestetyzmu uczyniły fundamentalny cel literaturze; orientacja literaturze pol. po 1956, którą tren.
Wyraz Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy:
Co znaczy mieszczący się wPałacu Kultury iNauki, teatr odużych możliwościach technicznych (4 sceny, sposobność dowolnego kształtowania przestrzeni teatralnej). Osiągnął indywidualność twórczą pod kierownictwem tren.
Wyraz Tryptyk:
Co znaczy 1) ołtarz oskrzydłowym retabullum złożony ztrzech części: środkowej nieruchomej - zazwyczaj głównej - idwóch ruchomych bocznych skrzydeł; 2) obraz okonstrukcji trzyczęściowej. Zobacz także dyptyk tren.
Wyraz Tarkowski Andriej:
Co znaczy filmowy; autor rozważań oistocie sztuki filmowej: Czas utrwalony, Dzienników zlat 1970-86 i inscenizacji Hamleta iBorysa Godunowa. T. był artystą bezkompromisowym, oniezwykłej wyobraźni iwrażliwości tren.