Czy przydatne?

Co to jest Trawestacja

Co oznacza TRAWESTACJA: przeróbka powszechnie znanego utworu lit., nastawiona raczej na wywołanie efektu komicznego (odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru dzieła lit., na przykład t. horacjańskiego motywu Exegi monumentum jest pieśń XXIV J.Kochanowskiego, wiersz A. Mickiewicza "Świeci się pomnik mój nad szklany Puław dach", J. Tuwima Do losu, K.I.Gałczyńskiego Pieśni, A. Słonimskiego Exegi monumentum, J.M. Rymkiewicza ztomu Thema regium; horacjańską złotą myśl non omnis moriar (nie wszystek umrę) strawestował Cz. Miłosz w trakcie wręczania Nagrody Nobla (1980) słowami: "O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie / Wzmianka wczternastym tomie encyklopedii / Wpobliżu setki Millerów iMickey Mouse". Autotrawestacją Hymnu do miłości ojczyzny (inc.: "Święta miłości kochanej ojczyzny") jest wMonachomachii startowy wers: "Wdzięczna miłości kochanej szklenice" T. bywa używana wpoemacie heroikomicznym, satyrze, kabarecie lit., szopce polit., wparodiach lektur szkolnych

Czym jest trawestacja znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Ósmego Dnia:
Co znaczy wPoznaniu jako Studencki Teatr Literaturze Ósmego Dnia nazwę zaczerpnął zZielonej Gęsi K.I.Gałczyńskiego ( siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał, aósmego stworzył teatr ); alternatywny teatr studencki trawestacja.
Wyraz Tetmajer Kazimierz Przerwa:
Co znaczy 1921 r. prezes Towarzystwa Literatów iDziennikarzy. Twórczość T. zaczyna poemat Illa (1886) inowela góralska Rekrut (1886). Czołowy liryk Młodej Polski, głoszący kult filozofii A. Schopenhauera trawestacja.
Wyraz Tekst Rockowy:
Co znaczy związanej z młodzieżową subkulturą. Wywodzi się zbluesa, muzyki country irock and rolla. Jako komunikat pełnię osiąga wharmonii z wyrazem, muzyką iwykonaniem. WPolsce t.r. zaistniał pod koniec l. 70 trawestacja.
Wyraz Trojańska Wojna:
Co znaczy gr. władców pod wodzą króla Myken Agamemnona przeciwko Troi. Badania nauk. potwierdzają ekspansję Achajów na tereny Azji Mniejszej wXIIw. przed naszą erą, której pierwotną powodem był mit. spór trawestacja.
Wyraz Teatr Kabuki:
Co znaczy teatr jap. powstały wkońcu XVI w., zapoczątkowany poprzez wykonującą obrzędowy taniec buddyjski tancerkę Okuni. Założyła ona specjalnie szkolony zespół tancerek iaktorów. Wkrótce zabroniono kobietom trawestacja.