Czy przydatne?

Co to jest Trawestacja

Co oznacza TRAWESTACJA: przeróbka powszechnie znanego utworu lit., nastawiona raczej na wywołanie efektu komicznego (odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru dzieła lit., na przykład t. horacjańskiego motywu Exegi monumentum jest pieśń XXIV J.Kochanowskiego, wiersz A. Mickiewicza "Świeci się pomnik mój nad szklany Puław dach", J. Tuwima Do losu, K.I.Gałczyńskiego Pieśni, A. Słonimskiego Exegi monumentum, J.M. Rymkiewicza ztomu Thema regium; horacjańską złotą myśl non omnis moriar (nie wszystek umrę) strawestował Cz. Miłosz w trakcie wręczania Nagrody Nobla (1980) słowami: "O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie / Wzmianka wczternastym tomie encyklopedii / Wpobliżu setki Millerów iMickey Mouse". Autotrawestacją Hymnu do miłości ojczyzny (inc.: "Święta miłości kochanej ojczyzny") jest wMonachomachii startowy wers: "Wdzięczna miłości kochanej szklenice" T. bywa używana wpoemacie heroikomicznym, satyrze, kabarecie lit., szopce polit., wparodiach lektur szkolnych

Czym jest trawestacja znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Bunraku:
Co znaczy sięgający początkami XVI-XVII w. Nazwa pochodzi od scenicznego pseudonimu słynnego lalkarza Uemura Bunraku, który opowieści ilustrował lalkami. Wciągu wieków t.b. przechodził ewolucje, które trawestacja.
Wyraz Tremendyzm:
Co znaczy kierunek lit. eksponujący sceny brutalne, przerażające, wnaturze ludzkiej skłonność do okrucieństwa; posługiwał się także groteską; t. wykreował wswej twórczości C.J. Cela trawestacja.
Wyraz Trznadel Jacek:
Co znaczy tłumacz, pisarz, prof. Katedry Literatury Polskiej na paryskiej Sorbonie (1978-83). Debiutował w1949 r. na łamach prasy jako krytyk lit. Wdziedzinę literaturze wszedł późno, długo zaabsorbowany trawestacja.
Wyraz Tasso Torquato:
Co znaczy zFerrarą, Neapolem iRzymem. Autor dramatu pasterskiego Amintas (1573, przeł. na jęz. pol. poprzez J.A. Morsztyna), którego tematem są dzieje miłości tytułowego bohatera do nieczułej nimfy; świat trawestacja.
Wyraz Teatr Inscenizacji:
Co znaczy zrodzona wczasie Ogromnej Reformy Teatru, zrealizowana poprzez S. Wyspiańskiego, apóźniej W. Meyerholda; użytkowana poprzez Craiga, Appię, Wachtangowa, Piscatora, Baty, Schillera. Świadomość takiego trawestacja.