Czy przydatne?

Co to jest Transcendentalizm

Co oznacza TRANSCENDENTALIZM: postawa filoz. obecna wlit. refleksyjnej, filoz., medytacyjnej od antyku do współczesności; symbol przekroczenia świata w Koranie. NT oddycha transcendencją rozumianą jako zupełna, niezależna, duchowa wolność od wszelkich struktur społ., gdy Pan utożsamia się znajmniejszymi spośród swoich braci (Mt 25,31-46), izarazem transcendencją metafizyczną, gdy Pan każe dawać jałmużnę wskrytości (Mt 6,3-4), tylko przed oczyma Ojca, adla modlitwy (Mt 6,6). Św. Jan najpierw swej Ewangelii mówił otranscendentnej boskości, przywołując termin filozofów gr., heraklitejsko-stoicki Logos, "boskie Wyraz" jako w najwyższym stopniu niezależne od rzeczywistości jęz. Termin filozoficzny t. zapoczątkowany wXIX w. poprzez R.W. Emersona, przyjmującego nie tylko istnienie świata istnień duchowych, będącego obiektem poznania duchowego, ale także tezę, iż jedyną rzeczywistością jest duch, acel życia człowieka bazuje na osiągnięciu poprzez niego swoimi siłami osobistego uduchowienia

Czym jest transcendentalizm znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Kabuki:
Co znaczy teatr jap. powstały wkońcu XVI w., zapoczątkowany poprzez wykonującą obrzędowy taniec buddyjski tancerkę Okuni. Założyła ona specjalnie szkolony zespół tancerek iaktorów. Wkrótce zabroniono kobietom transcendentalizm.
Wyraz Techno:
Co znaczy popularnej wlatach 90. XX w. muzyki tanecznej (powstałej wDetroit), opartej na jednostajnym rytmie, elektronicznych brzmieniach. Tendencja aktualnie rozszerza się, obejmując nie tylko muzykę, lecz transcendentalizm.
Wyraz Topos:
Co znaczy loci communes wg E.R. Curtiusa); pole znaczeniowe t. obejmuje motyw, obraz, znak, metaforę, alegorię, również kliszę istereotyp, model powszechnie funkcjonujący wkręgu kulturowym, powtarzalny transcendentalizm.
Wyraz Tren:
Co znaczy literaturze żałobnej, pieśń lamentacyjna ocharakterze elegijnym, wyrażająca żal zpowodu czyjejś zgonu, rozpatrująca gesty imyśli zmarłego i zawierająca pochwałę jego zalet izasług. T. pisali poeci transcendentalizm.
Wyraz Terlecki Władysław Lech:
Co znaczy dramatopisarz, autor słuchowisk radiowych. Człowiek wperspektywie hist., jego udział wprzebiegu dziejów, szanse działania, dylematy moralne ikonsekwencje czynnego udziału wzdarzeniach to kluczowa transcendentalizm.