Czy przydatne?

Co to jest Antyczna Topika

Co oznacza TOPIKA ANTYCZNA: powtarzalne tematy, motywy, obrazy, postaci, formuły poetyckie ischematy obecne wsztukach pięknych, wlit. europ., wtym pol., jako świadectwo wpływów, nawiązań, kontynuacji iodwołań do antycznej tradycji. Wykrystalizowało t.a. wkulturze zachodnioeuropejskiej "łacińskie średniowiecze". T.a. wspólna dla kręgu kultury śródziemnomorskiej jest zjawiskiem wyjątkowym za sprawą mitów, źródłem ogromnego rezerwuaru tematów hist., na przykład wiersz Powrót prokonsula albo esej Obrona templariuszy Z. Herberta; lit., na przykład mit oIkarze wpoezji współcz.: T. Różewicz, E. Bryll, K. Iłłakowiczówna, B. Maj; filoz., na przykład esej Marek Aureliusz J. Brodskiego, dramat Jaskinia filozofów Z. Herberta; artystycznych, na przykład obrazy Trzy gracje P.P. Rubensa, Upadek Ikara P. Brueghela, opera Władca Edyp I. Strawińskiego, Eros iPsyche L. Różyckiego. Typowe motywy to między innymi "złoty wiek" (z Przemian Owidiusza) "ziemi miodem imlekiem płynącej", Arkadia, muzy jako opiekunki pisarzy, wybrańców bogów, podróż Odysa do Itaki, dzieje miłości Orfeusza do Eurydyki, jego geniuszu muzycznego, który przywrócił pol. literaturze C. Norwid, wliryce niem. R.M. Rilke (Sonety do Orfeusza), wmalarstwie: Bellini, Tintoretto, Giorgione, Delacroix; fascynująca romantyków historia Prometeusza, symbolu buntu iniezależności człowieka, na przykład J.W. Goethego dramat Prometeusz, P.B. Shelleya dramat liryczny Prometeusz rozpętany; kompleks Edypa, proroctwo Kasandry, zemsta Orestesa, eleuzyjski mit Demeter ijej córki Kory i Eros iTanatos, odczytywane wMłodej Polsce jako metafora tajemnicy życia iśmierci, na przykład wNocy listopadowej S. Wyspiańskiego, wopowiadaniach J. Iwaszkiewicza; Horacjańskie exegi monumentum obecne wliryce renesansowej ina różne metody reinterpretowane we współcz. literaturze; mit Dionizosa uwspółcześniony poprzez F. Nietzschego, odczytywany wXIX w. wperspektywie wizji dziejów i zadań twórcy

Czym jest topika antyczna znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Jako Studio, Jako Szkoła, Jako Laboratorium:
Co znaczy studyjnej zaktorami zapoczątkowana poprzez K.Stanisławskiego wMChAT, kontynuowana poprzez Meyerholda, podjęta na Zachodzie Europy na fali teatrów artystycznych, na przykład Thtre dArt A. Antoinea iP topika antyczna.
Wyraz Terlecki Olgierd:
Co znaczy dziennikarz, krytyk, historyk, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Doświadczenia wojenne pol. żołnierzy na Zachodzie iich późniejsze losy są tematem trylogii topika antyczna.
Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski topika antyczna.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład topika antyczna.
Wyraz Teatr Awangardowy:
Co znaczy się nowymi, niekonwencjonalnymi środkami wyrazu, wystawiający nieznany, nietypowy repertuar. Wlatach 50. i60. za awangardę była uważana na przykład dramaturgia E. Ionesco, J. Geneta, S. Becketta topika antyczna.