Czy przydatne?

Co to jest Tomizm

Co oznacza TOMIZM: zespół poglądów teologicznych, antropologicznych ifiloz., nawiązujących do średniowiecznego filozofa św. Tomasza zAkwinu (1225-74), Doktora Kościoła. T. wfilozofii zajmuje się fundamentalnym znaczeniem istnienia jako zasady (principium) rzeczywistości, rozumianej jako przystosowanie do chrześcijaństwa arystotelizmu. Dziełem dwóch wybitnych znawców filozofii tomistycznej J. Maritaina iE. Gilsona było wypracowanie tak zwany egzystencjalnej interpretacji t. podjętej wPolsce po wojnie poprzez
S. Świeżawskiego itwórczo rozwijanej poprzez profesorów zKUL-u M.A. Krąpca iM. Gogacza. T. wteologii jest whist. spojrzeniu ciągiem interpretacji głownych zagadnień wyjaśniania wiary chrześc.: edukacji oBogu wTrójcy Św., owcieleniu Syna Bożego idziele odkupienia człowieka, oczłowieku wyniesionym do nadprzyrodzonej przyjaźni zBogiem poprzez łaskę, Eucharystię isakramenty św. T. wrozumieniu teologii ifilozofii współcz. głosi przekonanie, iż wfilozofii należy przyznać prymat refleksji nad wieloma metodami istnienia rzeczy, iż jedynie zakorzenienie filozofii wteorii istnienia może ustrzec ją przed subiektywizmem irelatywizmem myśli filoz. XX w. T. pozwala współcz. człowiekowi zrozumieć, iż jest głęboką jednością duszy iciała, aodpowiednie tłumaczenie tej jedności jest kluczem do prawdy onim. Antropologia mistyki tomistycznej wywarła spory wpływ na myślenie filoz. Jana Pawła II, traktuje on gdyż człowieka jako niepowtarzalny, jednostkowy byt, wyjaśniając ludzką egzystencję wrelacji zBogiem, ludźmi iświatem

Czym jest tomizm znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tarkowski Andriej:
Co znaczy filmowy; autor rozważań oistocie sztuki filmowej: Czas utrwalony, Dzienników zlat 1970-86 i inscenizacji Hamleta iBorysa Godunowa. T. był artystą bezkompromisowym, oniezwykłej wyobraźni iwrażliwości tomizm.
Wyraz Twardowski Jan:
Co znaczy Debiutował w1936 r. tomikiem Powrót Andersena; wczasie okupacji walczył wAK, absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego tomizm.
Wyraz Tren:
Co znaczy literaturze żałobnej, pieśń lamentacyjna ocharakterze elegijnym, wyrażająca żal zpowodu czyjejś zgonu, rozpatrująca gesty imyśli zmarłego i zawierająca pochwałę jego zalet izasług. T. pisali poeci tomizm.
Wyraz Tagore Rabindranath, Właśc. R. Thakur:
Co znaczy prozaik, filozof, myśliciel tworzący wjęzyku bengalskim, prócz tego pedagog, kompozytor, rysownik itłumacz na język angielski, laureat Nagrody Nobla (1913). Na wielką spuściznę twórczą tego autora tomizm.
Wyraz Teatr Lalek:
Co znaczy konwencja teatru, wktórym postać jest przedstawiana poprzez lalkę, co wymaga odmiennych wporównaniu zteatrem aktorskim środków wyrazu, jakimi posługują się artysty - reżyser, scenograf, aktor tomizm.