Czy przydatne?

Co to jest Lew Tołstoj

Co oznacza TOŁSTOJ LEW: ros. poeta imyśliciel, moralista, uczestnik wojny krymskiej, arystokrata owielkim społecznikowskim nastawieniu ipełnym sprzeczności światopoglądzie, właściciel Jasnej Polany, postać wyjątkowa imonumentalna nie tylko pod względem fizycznym, lecz w pierwszej kolejności twórczym. Zadebiutował autobiograficzną trylogią, na którą składają się tomy Dzieciństwo (1852), Lata chłopięce (1854) iMłodość (1857). Przeżycia krymskie stały się inspiracją utworu otematyce wojennej Opowiadania sewastopolskie (1855-56). Inicjalne zainteresowania społ. T. znalazły słowo między innymi wopowiadaniach Poranek ziemianina (1856) iDwaj huzarzy (1856). Wlit. światowej jest znany jako autor arcydzieła Wojna ipokój (t. 1-3, 1863-69), epopei zczasów napoleońskich, łączącej doświadczenia europ. powieści hist., psychologicznej ispoł.-obyczajowej. Arcydziełem jest także kolejna powieść psychologiczna Anna Karenina (1873-77), wktórej autor podjął ważne sprawy społ. ietyczne, znaczelnym dla tego utworu problemem prawa człowieka do osobistego szczęścia. Pod koniec życia poeta sformułował doktrynę niesprzeciwiania się złu przemocą isamodoskonalenia moralnego. Ztego okresu pochodzi Zmartwychwstanie (1889-99), swoiste credo filoz. iartystyczne, zawierające także krytykę instytucji państwowych iCerkwi, za co w1901 został obłożony ekskomuniką. Postulat sztuki moralistycznej zawarł wtomie Co tj. sztuka (1898). Publicystyka polit. T. to między innymi rozprawy Niewolnictwo naszych czasów (1901) iNie mogę milczeć (1908). Na wielki majątek pisarski składają się prócz tego opowieści zgon Iwana Iljicza (1886), Sonata Kreutzerowska (1889), Tata Sergiusz (1890), opowiadanie Za co? (1906) i utwory dramatyczne Potęga ciemnoty (1887), Płody nauki (1891) iŻywy trup (1900)

Czym jest Tołstoj Lew znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Bulwarowy:
Co znaczy lekki repertuar ocharakterze rozrywkowym; przydzielony dla szerokiej publiczności, nastawiony na efekt kasowy, rzadko prowadzący się przesłaniami teatru artystycznego. Nazwa pochodzi od XIX-w tołstoj lew.
Wyraz Trawestacja:
Co znaczy powszechnie znanego utworu lit., nastawiona raczej na wywołanie efektu komicznego (odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru tołstoj lew.
Wyraz Twórczość Artystyczna:
Co znaczy powiązane zprocesem tworzenia dzieła sztuki; 2) jedno zpodstawowych zagadnień estetyki, lecz również istotne zagadnienie psychologii (psychologia twórczości ipsychologia postaw twórczych). Obiektem tołstoj lew.
Wyraz Twardowski Jan:
Co znaczy Debiutował w1936 r. tomikiem Powrót Andersena; wczasie okupacji walczył wAK, absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego tołstoj lew.
Wyraz Tarkowski Andriej:
Co znaczy filmowy; autor rozważań oistocie sztuki filmowej: Czas utrwalony, Dzienników zlat 1970-86 i inscenizacji Hamleta iBorysa Godunowa. T. był artystą bezkompromisowym, oniezwykłej wyobraźni iwrażliwości tołstoj lew.