Czy przydatne?

Co to jest Józef Tischner

Co oznacza TISCHNER JÓZEF: filozof, kapłan, prof. teologii na UJ ifilozofii na ATK; autor esejów Świat ludzkiej nadziei (1975), Polski kształt dialogu (1981), Nieszczęsny dar wolności (1981), Etyka solidarności (1981). T. podkreśla, iż człowiek jest istotą obdarzoną sumieniem, iż ten naturalny "zmysł etyczny" człowieka niezależny jest od innych, iż sumienie to zmysł czytania drogowskazów. Napisał także Myślenie wg wartości (1982), Filozofię po góralsku (1997), wspólnie zA. Michnikiem iJ. Żakowskim Rozmowy pomiędzy panem aplebanem (1997). Osobowość medialna najwyższej miary. WFilozofii dramatu (1998) T. korzystając zfenomenologii Husserla, myśli dialogicznej Levinasa, filozofii dziejów Hegla iHeideggera, pisze oarcydziełach lit. pięknej, między innymi oZbrodni ikarze, Braciach Karamazow F. Dostojewskiego, oRyszardzie III W. Szekspira. Dla T. religią dramatyczną wpełnym sensie tego słowa jest judeochrześcijaństwo, ponieważ istotą tej wiary jest Bóg osobowy, aspotkania zNim - zbawieniem; wskazując człowiekowi drogę, zmusza każdego zosobna do dokonania wyboru pomiędzy sacrum aprofanum

Czym jest Tischner Józef znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Trawestacja:
Co znaczy powszechnie znanego utworu lit., nastawiona raczej na wywołanie efektu komicznego (odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru tischner józef.
Wyraz Teatr Inscenizacji:
Co znaczy zrodzona wczasie Ogromnej Reformy Teatru, zrealizowana poprzez S. Wyspiańskiego, apóźniej W. Meyerholda; użytkowana poprzez Craiga, Appię, Wachtangowa, Piscatora, Baty, Schillera. Świadomość takiego tischner józef.
Wyraz Thorvaldsen Bertel:
Co znaczy przedstawiciel klasycyzmu, prof. akademii wKopenhadze, członek Akademii Św. Łukasza wRzymie; wiele podróżował do Rzymu, Niemiec, był także wPolsce. Tworzył rzeźby otematyce hist. (na przykład Wjazd tischner józef.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład tischner józef.
Wyraz Teatr Bunraku:
Co znaczy sięgający początkami XVI-XVII w. Nazwa pochodzi od scenicznego pseudonimu słynnego lalkarza Uemura Bunraku, który opowieści ilustrował lalkami. Wciągu wieków t.b. przechodził ewolucje, które tischner józef.