Czy przydatne?

Co to jest Lewis Charles Tiffany

Co oznacza TIFFANY CHARLES LEWIS: amer. projektant srebra ibiżuterii, zał. w1837 r. firmę sprzedającą srebra ibiżuterię. Współpracował ze wybitnymi plastykami iprojektantami. We własnych projektach łączył srebro ze złotem imiedzią, co było wowym czasie nowością. Pod wpływem sztuki jap. zastosował technikę inkrustowania metalu, jak na przykład wsłynnym serwisie do kawy zmiedzi, srebra zinkrustacjami ze złota idekoracją wkształcie srebrnych ważek. Pośród wyrobów T. spotyka się egzemplarze wstylu estetyzmu i wszystkich modnych stylów tego okresu. Jego sztuka miała wpływ na postęp secesji iart nouveau. Towary T. cieszyły się międzynarodową sławą, zyskiwały liczne nagrody, między innymi na Wystawie wParyżu w1867 r., dowodem uznania są przywileje królewskie, między innymi nadane poprzez królową Wiktorię w1883 r. Klientami T. są do dziś słynne rody królewskie imagnackie całego świata. Luis Comfort T. (1848-1933), syn T., był słynnym projektantem szkła ibiżuterii wstylu secesyjnym

Czym jest Tiffany Charles Lewis znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tradycja:
Co znaczy przekazywania ustalonych wartości zpokolenia na pokolenie, również obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, wydarzeń zprzeszłości traktowanych jako historia, na przykład wKoranie tiffany charles lewis.
Wyraz Teatr Plastyczny:
Co znaczy nośnikiem znaczeń iemocji jest nie wyraz, jak wteatrze dramatycznym, ale obraz; nazywany poprzez Z. Taranienkę teatrem narracji plastycznej. Wyrósł na marginesie Ogromnej Reformy Teatralnej wramach tiffany charles lewis.
Wyraz Terlecki Władysław Lech:
Co znaczy dramatopisarz, autor słuchowisk radiowych. Człowiek wperspektywie hist., jego udział wprzebiegu dziejów, szanse działania, dylematy moralne ikonsekwencje czynnego udziału wzdarzeniach to kluczowa tiffany charles lewis.
Wyraz Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy:
Co znaczy mieszczący się wPałacu Kultury iNauki, teatr odużych możliwościach technicznych (4 sceny, sposobność dowolnego kształtowania przestrzeni teatralnej). Osiągnął indywidualność twórczą pod kierownictwem tiffany charles lewis.
Wyraz Tarkowski Andriej:
Co znaczy filmowy; autor rozważań oistocie sztuki filmowej: Czas utrwalony, Dzienników zlat 1970-86 i inscenizacji Hamleta iBorysa Godunowa. T. był artystą bezkompromisowym, oniezwykłej wyobraźni iwrażliwości tiffany charles lewis.