Czy przydatne?

Co to jest Bertel Thorvaldsen

Co oznacza THORVALDSEN BERTEL: rzeźbiarz duński, przedstawiciel klasycyzmu, prof. akademii wKopenhadze, członek Akademii Św. Łukasza wRzymie; wiele podróżował do Rzymu, Niemiec, był także wPolsce. Tworzył rzeźby otematyce hist. (na przykład Wjazd Aleksandra Wielkiego do Babilonu), mit. (na przykład Jazon, Trzy gracje), alegorycznej (na przykład relief Noc, Dzień) i realistyczne rzeźby dla katedry wKopenhadze, posąg Chrystusa, posągi apostołów. Był autorem wielu pomników, na przykład księcia Józefa Poniatowskiego iMikołaja Kopernika wWarszawie; grobowców (na przykład papieża Piusa VII wbazylice Św. Piotra wRzymie), rzeźbił również medaliony iliczne popiersia

Czym jest Thorvaldsen Bertel znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teoria Literatury:
Co znaczy wiedzy olit. (w okolicy historii lit. ikrytyki lit.), jej obiektem badań jest lit. piękna, konkretne dzieło lit., fakt lit. Odznacza dwie dyscypliny: teorię dzieła lit. (poetykę) i teorię procesu thorvaldsen bertel.
Wyraz Trawestacja:
Co znaczy powszechnie znanego utworu lit., nastawiona raczej na wywołanie efektu komicznego (odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru thorvaldsen bertel.
Wyraz Terencjusz, Publius Terentius Afer:
Co znaczy wyzwoleniec, zpochodzenia Kartagińczyk. Autor 6 komedii, będących przeróbkami zMenandra, które odznaczały się niezłą kompozycją, wytwornym językiem, błyskotliwą polemiką lit. umieszczoną wprologu i thorvaldsen bertel.
Wyraz Temat Wyrazu:
Co znaczy wyjściowy wypowiedzenia, część wyrazu odmiennego będąca nosicielem właściwego wyrazowi znaczenia leksykalnego, które pozostaje po oddzieleniu wszystkich końcówek fleksyjnych, na przykład dom (domek thorvaldsen bertel.
Wyraz Tischner Józef:
Co znaczy prof. teologii na UJ ifilozofii na ATK; autor esejów Świat ludzkiej nadziei (1975), Polski kształt dialogu (1981), Nieszczęsny dar wolności (1981), Etyka solidarności (1981). T. podkreśla, iż thorvaldsen bertel.