Czy przydatne?

Co to jest Przerwa Kazimierz Tetmajer

Co oznacza TETMAJER KAZIMIERZ PRZERWA: pisarz, prozaik. Od 1921 r. prezes Towarzystwa Literatów iDziennikarzy. Twórczość T. zaczyna poemat Illa (1886) inowela góralska Rekrut (1886). Czołowy liryk Młodej Polski, głoszący kult filozofii A. Schopenhauera izachwyt nad filozofią ind. Główną pozycją wliryce T. jest cykl Poezje. Tom Iwydany nakładem autora w1891 r. ukazał go jako społecznika. Kolejno ukazujące się pozycje - Poezje Seria II-VIII (1894-1924) - stanowią przykład twórczości modernistycznej. Liryka T. pozostająca pod wpływem impresjonizmu, potwierdzająca hasło "sztuka dla sztuki", wmistrzowski sposób wyraża stany psychiczne, zmysłowe skojarzenia iodcienie erotyki. Nowością były również zimpresją opisywane pejzaże tatrzańskie, obrazy zżycia ludu góralskiego, między innymi Listy Hanusi, Pieśń oJaśku zbójniku, zplastyczną wyrazistością przekazywane wizje artystyczne iwrażenia słuchowe, na przykład elegia Anioł Pański. Wserii II iIII pojawiły się wiersze otematyce antycznej, opisy włoskich podróży zmalarsko przedstawionymi pejzażami morskimi. Był także T. autorem opowiadania Ksiądz Piotr (1895) inowel Na skalnym Podhalu (1903-10) pisanych góralską gwarą, po latach uznanych za arcydzieło. Powieści hist.-chłopska Legenda Tatr (1912) iz czasów napoleońskich Koniec epopei (t. 1-3, 1913- 17), jak także dramaty, między innymi Zawisza Czarny (1910) iJudasz (1917), nie znalazły uznania

Czym jest Tetmajer Kazimierz Przerwa znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tryb:
Co znaczy czasownika, dzięki której wyraża się relacja mówiącego do tego, co jest treścią wypowiedzenia; wjęz. pol. wyróżniamy 3 formy: t. oznajmujący (z łaciny indicativus), na przykład Pojadę na wakacje; t tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Trznadel Jacek:
Co znaczy tłumacz, pisarz, prof. Katedry Literatury Polskiej na paryskiej Sorbonie (1978-83). Debiutował w1949 r. na łamach prasy jako krytyk lit. Wdziedzinę literaturze wszedł późno, długo zaabsorbowany tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Thorvaldsen Bertel:
Co znaczy przedstawiciel klasycyzmu, prof. akademii wKopenhadze, członek Akademii Św. Łukasza wRzymie; wiele podróżował do Rzymu, Niemiec, był także wPolsce. Tworzył rzeźby otematyce hist. (na przykład Wjazd tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Turner William, Właśc. Joseph Mallord W. T.,:
Co znaczy angielskiego:, pejzażysta. Osiągnął mistrzostwo wtechnice akwarelowej, podniósł pejzaż do uniwersalnego środka wypowiedzi artystycznej. Całe życie podróżował, malując między innymi Walię, Szkocję tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Teatr Instrumentalny:
Co znaczy interpretacja współcz. dzieła muzycznego opartego wswym założeniu na elementach dźwiękowych, ruchowych (na przykład mimicznych, tanecznych), plastycznych (na przykład barwa) współtworzących tetmajer kazimierz przerwa.