Czy przydatne?

Co to jest Przerwa Kazimierz Tetmajer

Co oznacza TETMAJER KAZIMIERZ PRZERWA: pisarz, prozaik. Od 1921 r. prezes Towarzystwa Literatów iDziennikarzy. Twórczość T. zaczyna poemat Illa (1886) inowela góralska Rekrut (1886). Czołowy liryk Młodej Polski, głoszący kult filozofii A. Schopenhauera izachwyt nad filozofią ind. Główną pozycją wliryce T. jest cykl Poezje. Tom Iwydany nakładem autora w1891 r. ukazał go jako społecznika. Kolejno ukazujące się pozycje - Poezje Seria II-VIII (1894-1924) - stanowią przykład twórczości modernistycznej. Liryka T. pozostająca pod wpływem impresjonizmu, potwierdzająca hasło "sztuka dla sztuki", wmistrzowski sposób wyraża stany psychiczne, zmysłowe skojarzenia iodcienie erotyki. Nowością były również zimpresją opisywane pejzaże tatrzańskie, obrazy zżycia ludu góralskiego, między innymi Listy Hanusi, Pieśń oJaśku zbójniku, zplastyczną wyrazistością przekazywane wizje artystyczne iwrażenia słuchowe, na przykład elegia Anioł Pański. Wserii II iIII pojawiły się wiersze otematyce antycznej, opisy włoskich podróży zmalarsko przedstawionymi pejzażami morskimi. Był także T. autorem opowiadania Ksiądz Piotr (1895) inowel Na skalnym Podhalu (1903-10) pisanych góralską gwarą, po latach uznanych za arcydzieło. Powieści hist.-chłopska Legenda Tatr (1912) iz czasów napoleońskich Koniec epopei (t. 1-3, 1913- 17), jak także dramaty, między innymi Zawisza Czarny (1910) iJudasz (1917), nie znalazły uznania

Czym jest Tetmajer Kazimierz Przerwa znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Laboratorium:
Co znaczy zinicjatywy J. Grotowskiego początkowo jako teatr 13 Rzędów wOpolu. W1965 r. teatr przeniósł się do Wrocławia, gdzie dostał status Instytutu Badań Sposoby Aktorskiej - T.L. . Działalność twórcza T.L tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Terlecki Władysław Lech:
Co znaczy dramatopisarz, autor słuchowisk radiowych. Człowiek wperspektywie hist., jego udział wprzebiegu dziejów, szanse działania, dylematy moralne ikonsekwencje czynnego udziału wzdarzeniach to kluczowa tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Teatr Plastyków:
Co znaczy którzy przeobrażenia myśli teatralnej czerpali ze sztuk plastycznych. 1) Wokresie Ogromnej Reformy Teatru były to wydarzenia teatralne organizowane między innymi poprzez futurystów, koncepcje tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Turpizm:
Co znaczy antyestetyzm iswoisty kult brzydoty, aktualny wniektórych kierunkach poetyckich 2. poł. XX w., które zantyestetyzmu uczyniły fundamentalny cel literaturze; orientacja literaturze pol. po 1956, którą tetmajer kazimierz przerwa.
Wyraz Turgieniew Iwan:
Co znaczy realistycznych powieści, opowiadań idramatów. Proza T. odznacza się mistrzowskim stylem, liryzmem igłęboką analizą psychologiczną kreślonych postaci. Twórczość lit. rozpoczynał od prób poetyckich, do tetmajer kazimierz przerwa.