Czy przydatne?

Co to jest Plastyków Teatr

Co oznacza TEATR PLASTYKÓW: "teatr malarzy", którzy przeobrażenia myśli teatralnej czerpali ze sztuk plastycznych. 1) Wokresie Ogromnej Reformy Teatru były to wydarzenia teatralne organizowane między innymi poprzez futurystów, koncepcje irealizacje teatralne K. Schnittesa, O. Kokoschki; doświadczenia teatru kubistycznego K. Malewicza; działalność L. Moholy-Nagya, O. Schlemma, W. Kandinskyego, P. Klee, A. Caldera; były pobocznym wątkiem Reformy, lecz podobnie jak teatr plastyczny przyczyniły się do przeobrażeń teatru XX w. Dla współcz. myśli teatralnej iplastyczno-teatralnej, nie tylko wPolsce, wielką rolę odegrały doświadczenia A. Pronaszki iSz. Syrkusa, apóźniej także iH. Syrkusowej wlatach 20. i30. XX w. W1933, Syrkus przebudował ciepłownię na Żoliborzu na teatr bez pudełkowej sceny, wktórym spektakle rozgrywano pomiędzy widzami wdowolnie kształtowanej konfiguracji sali, dzięki bardzo prostej techniki (pierwsza tego typu realizacja wświecie). Teatr Symultaniczny A.Pronaszki ( Cricot), zterenami gry, wktórych można organizować równolegle sporo akcji, wlatach 1927-28 był także zupełnie nowym doświadczeniem, podobnie jak scena narastająca i teatr "białej ściany" I. Galla iF. Krassowskiego. Wlatach 30. wPolsce artysty tego teatru sformułowali ideę ipraktyczną realizację teatru ze zmienną przestrzenią sceniczną, zczego intensywnie czerpie współcz. teatr. 2) Wlatach 50. pojawił się teatr znaku plastycznego, zmetaforą budowaną obrazem - gdański Bim-Bom, i kontynuujący tradycję Cricotu, utworzony poprzez plastyków krakowskich, w pierwszej kolejności M. Jaremę iT.Kantora teatr Cricot 2; współcz. indywidualny, budowany wg własnych koncepcji tworzą plastycy, na przykład J. Szajna. Plastyczny rodowód mieli K. Swinarski, J. Grzegorzewski, A. Wajda. Zobacz także Ogromna Reforma Teatru, teatr plastyczny, Scena Plastyczna KUL

Czym jest teatr plastyków znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Terlecki Tymon:
Co znaczy teatrolog, eseista. Wczasie II wojny światowej żołnierz sił zbrojnych na Zachodzie, pozostał na emigracji. Wlatach 1939-49 wydawał tyg. Polska Walcząca ; stały współpracownik londyńskiego teatr plastyków.
Wyraz Tremendyzm:
Co znaczy kierunek lit. eksponujący sceny brutalne, przerażające, wnaturze ludzkiej skłonność do okrucieństwa; posługiwał się także groteską; t. wykreował wswej twórczości C.J. Cela teatr plastyków.
Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski teatr plastyków.
Wyraz Terlecki Olgierd:
Co znaczy dziennikarz, krytyk, historyk, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Doświadczenia wojenne pol. żołnierzy na Zachodzie iich późniejsze losy są tematem trylogii teatr plastyków.
Wyraz Trawestacja:
Co znaczy powszechnie znanego utworu lit., nastawiona raczej na wywołanie efektu komicznego (odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru teatr plastyków.