Czy przydatne?

Co to jest Taoizm

Co oznacza TAOIZM: 1) doktryna klasycznej filozofii chińskiej sformułowana około IV- II w. przed naszą erą, zainicjowana przedtem poprzez Lao-tsy, autora fundamentalnego traktatu t. Daode-jing. Teoretycy skupieni wokół "akademii filoz." Jixia (co oznacza "pod Ji", a więc pod bramą miejską wJi) koncentrowali się na zagadnieniach filoz. natury, metafizyki imistyki, głosząc, iż istotą przyrody ispołeczeństwa - wszechświata jest dao rozumiane jako ład, droga, harmonia wszelkich zjawisk. Celem mędrca jest poznawanie tao, co możliwe jest przy udziale de - cnoty, pozwalającej na przestrzeganie ważnej zasady niedziałania wu - wei, a więc niesprzeciwiania się naturalnemu porządkowi rzeczy. Kontynuatorami myśli Lao-tsy byli autorzy następnych traktatów t. Lie-zi (V-IV w. przed naszą erą) iZhuang-zi (IV-III w. przed naszą erą); 2) religia upowszechniona wChinach na przełomie II iIII w. wyrosła zt. filozoficznego, dawnych tradycji kultów chińskich, praktyk wróżbiarskich, wiary wduchy, bóstwa idemony. B. istotnym jej elementem jest edukacja onieśmiertelności, którą można osiągnąć drogą ograniczeń wspożywaniu pokarmów, spełniania cnotliwych uczynków iaktów kontemplacji. Organizatorem kościołów t. był przedstawiciel Sekty Pięciu Miar Ryżu Zhang-Daoling (34-156), który zbudował teokratyczne kraj wyznawców ihierarchów, mające pewną niezależność aż do 1927 r. Zreformowany wV w. t. uznany został za oficjalną rel. państwową, adeifikowany Lao-tsy (666) wyniesiony został powyżej Konfucjusza i Buddę. Współcześnie zorganizowany t. istnieje wHongkongu ina Tajwanie

Czym jest taoizm znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tekstologia:
Co znaczy nauk., dział edukacji olit., obejmujący badanie historii tekstów wich materialnym istnieniu: od analizy brulionowych pomysłów autora, przez wersje rękopiśmienne, po następne publikacje. T. określa taoizm.
Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru taoizm.
Wyraz Tradycja:
Co znaczy przekazywania ustalonych wartości zpokolenia na pokolenie, również obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, wydarzeń zprzeszłości traktowanych jako historia, na przykład wKoranie taoizm.
Wyraz Thriller:
Co znaczy popularnej nazywany także dreszczowcem. Utwór lit. albo video., którego celem jest wywołanie uodbiorcy silnego emocjonalnego napięcia. Prezentuje zazwyczaj losy bohaterów, którzy przeżywają taoizm.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład taoizm.