Czy przydatne?

Co to jest Taoizm

Co oznacza TAOIZM: 1) doktryna klasycznej filozofii chińskiej sformułowana około IV- II w. przed naszą erą, zainicjowana przedtem poprzez Lao-tsy, autora fundamentalnego traktatu t. Daode-jing. Teoretycy skupieni wokół "akademii filoz." Jixia (co oznacza "pod Ji", a więc pod bramą miejską wJi) koncentrowali się na zagadnieniach filoz. natury, metafizyki imistyki, głosząc, iż istotą przyrody ispołeczeństwa - wszechświata jest dao rozumiane jako ład, droga, harmonia wszelkich zjawisk. Celem mędrca jest poznawanie tao, co możliwe jest przy udziale de - cnoty, pozwalającej na przestrzeganie ważnej zasady niedziałania wu - wei, a więc niesprzeciwiania się naturalnemu porządkowi rzeczy. Kontynuatorami myśli Lao-tsy byli autorzy następnych traktatów t. Lie-zi (V-IV w. przed naszą erą) iZhuang-zi (IV-III w. przed naszą erą); 2) religia upowszechniona wChinach na przełomie II iIII w. wyrosła zt. filozoficznego, dawnych tradycji kultów chińskich, praktyk wróżbiarskich, wiary wduchy, bóstwa idemony. B. istotnym jej elementem jest edukacja onieśmiertelności, którą można osiągnąć drogą ograniczeń wspożywaniu pokarmów, spełniania cnotliwych uczynków iaktów kontemplacji. Organizatorem kościołów t. był przedstawiciel Sekty Pięciu Miar Ryżu Zhang-Daoling (34-156), który zbudował teokratyczne kraj wyznawców ihierarchów, mające pewną niezależność aż do 1927 r. Zreformowany wV w. t. uznany został za oficjalną rel. państwową, adeifikowany Lao-tsy (666) wyniesiony został powyżej Konfucjusza i Buddę. Współcześnie zorganizowany t. istnieje wHongkongu ina Tajwanie

Czym jest taoizm znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski taoizm.
Wyraz Tekstologia:
Co znaczy nauk., dział edukacji olit., obejmujący badanie historii tekstów wich materialnym istnieniu: od analizy brulionowych pomysłów autora, przez wersje rękopiśmienne, po następne publikacje. T. określa taoizm.
Wyraz Tragikomedia:
Co znaczy łącząca cechy tragedii ikomedii, patosu ikomizmu, zamykająca się pomyślnie, szczęśliwie; do lit. wprowadził nazwę rzym. komediopisarz Plaut wprologu do dramatu Amfitrion; pisali t. między innymi taoizm.
Wyraz Tyrmand Leopold:
Co znaczy dziennikarz, publicysta, autor scenariuszy filmowych, współredaktor Przekroju i Tygodnika Powszechnego , wykładowca literatur słowiańskich na Uniwersytecie Columbia wNowym Jorku. Nadzwyczajnie barwna taoizm.
Wyraz Teizm:
Co znaczy istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza taoizm.