Czy przydatne?

Co to jest Tagore Rabindranath, właśc. R. Thakur

Co oznacza TAGORE RABINDRANATH, WŁAŚC. R. THAKUR: ind. pisarz, prozaik, filozof, myśliciel tworzący wjęzyku bengalskim, prócz tego pedagog, kompozytor, rysownik itłumacz na język angielski, laureat Nagrody Nobla (1913). Na wielką spuściznę twórczą tego autora składają się wszystkie rodzaje lit., dzieła malarskie, rysunki ikompozycje. Jego utwory lit. cechuje głęboki humanizm iafirmacja życia, widać wnich bardzo mocne związki zrodzimą filozofią iliteraturą. Utwory T. były wyjaśnione na sporo języków iwywarły spory wpływ nie tylko na lit. ind., lecz ieurop. początku naszego wieku. Zlicznych zbiorów literaturze, raczej lirycznej, należy wymienić Wieczorne pieśni (1881), Poranne pieśni (1883), Krzyż ilotos (1886), Przemijanie (1899), Dar ofiary (1901), Księżyc przybierający (1913), Żuraw (1916), Strumień (1925). Pośród pokaźnej ilości dramatów przeważnie cytowane to Zemsta natury (1884), Ofiara (1891), Władca ciemnej komnaty (1910), Poczta (1913), Czerwony oleander (1924). Do przedstawiania problemów moralnych ispoł. T. posługiwał się prozą. Napisał między innymi powieści Noc zniszczenia (1903), Rozbicie (1905), Dom iświat (1915); opowiadania Głupota Ramkanaja (1891), Posag (1891), Zeszyt (1893), autobiografię Wspomnienia i Błyski Bengalu (1911) iwiele pozycji publicystycznych dotyczących spraw społ.-polit. ietycznych

Czym jest Tagore Rabindranath, właśc. R znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Osobny:
Co znaczy poprzez poetę M. Białoszewskiego teatr, który artysta nazwał Teatrem Białoszewskiego . Nazwa T.O. obejmuje 3 fazy (1955-63): Teatr na Tarczyńskiej (w prywatnym mieszkaniu), kilka spektakli granych tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Teatr Amatorski:
Co znaczy aktywności teatralnej ludzi uprawiających różne zawody; funkcjonuje wróżnych odmianach iformach, na przykład teatr dziecięcy, młodzieżowy, studencki, teatr ludowy, obrzędowy, teatr literaturze tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Twardowski Jan:
Co znaczy Debiutował w1936 r. tomikiem Powrót Andersena; wczasie okupacji walczył wAK, absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Tragizm:
Co znaczy kategorii estetycznych ietycznych, potem filoz., skodyfikowana już poprzez Arystotelesa wPoetyce; jest metodą istnienia człowieka wświecie nierozwiązywalnych konfliktów wartości albo nieuniknionych tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Topika Chrześcijańska:
Co znaczy zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład tagore rabindranath, właśc. r. thakur.