Czy przydatne?

Co to jest Tagore Rabindranath, właśc. R. Thakur

Co oznacza TAGORE RABINDRANATH, WŁAŚC. R. THAKUR: ind. pisarz, prozaik, filozof, myśliciel tworzący wjęzyku bengalskim, prócz tego pedagog, kompozytor, rysownik itłumacz na język angielski, laureat Nagrody Nobla (1913). Na wielką spuściznę twórczą tego autora składają się wszystkie rodzaje lit., dzieła malarskie, rysunki ikompozycje. Jego utwory lit. cechuje głęboki humanizm iafirmacja życia, widać wnich bardzo mocne związki zrodzimą filozofią iliteraturą. Utwory T. były wyjaśnione na sporo języków iwywarły spory wpływ nie tylko na lit. ind., lecz ieurop. początku naszego wieku. Zlicznych zbiorów literaturze, raczej lirycznej, należy wymienić Wieczorne pieśni (1881), Poranne pieśni (1883), Krzyż ilotos (1886), Przemijanie (1899), Dar ofiary (1901), Księżyc przybierający (1913), Żuraw (1916), Strumień (1925). Pośród pokaźnej ilości dramatów przeważnie cytowane to Zemsta natury (1884), Ofiara (1891), Władca ciemnej komnaty (1910), Poczta (1913), Czerwony oleander (1924). Do przedstawiania problemów moralnych ispoł. T. posługiwał się prozą. Napisał między innymi powieści Noc zniszczenia (1903), Rozbicie (1905), Dom iświat (1915); opowiadania Głupota Ramkanaja (1891), Posag (1891), Zeszyt (1893), autobiografię Wspomnienia i Błyski Bengalu (1911) iwiele pozycji publicystycznych dotyczących spraw społ.-polit. ietycznych

Czym jest Tagore Rabindranath, właśc. R znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Temat Wyrazu:
Co znaczy wyjściowy wypowiedzenia, część wyrazu odmiennego będąca nosicielem właściwego wyrazowi znaczenia leksykalnego, które pozostaje po oddzieleniu wszystkich końcówek fleksyjnych, na przykład dom (domek tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Teatr Instrumentalny:
Co znaczy interpretacja współcz. dzieła muzycznego opartego wswym założeniu na elementach dźwiękowych, ruchowych (na przykład mimicznych, tanecznych), plastycznych (na przykład barwa) współtworzących tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Trznadel Jacek:
Co znaczy tłumacz, pisarz, prof. Katedry Literatury Polskiej na paryskiej Sorbonie (1978-83). Debiutował w1949 r. na łamach prasy jako krytyk lit. Wdziedzinę literaturze wszedł późno, długo zaabsorbowany tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Tekstologia:
Co znaczy nauk., dział edukacji olit., obejmujący badanie historii tekstów wich materialnym istnieniu: od analizy brulionowych pomysłów autora, przez wersje rękopiśmienne, po następne publikacje. T. określa tagore rabindranath, właśc. r. thakur.
Wyraz Teatr Alternatywny:
Co znaczy niekonwencjonalne ekipy teatralne tworzące poza ogólnym systemem teatru repertuarowego. Termin ten obejmuje różne ustalenia (teatr otwarty, teatr kontrkulturalny), wywodzi się zkultury alternatywnej tagore rabindranath, właśc. r. thakur.