Czy przydatne?

Co to jest Narracyjna Sytuacja

Co oznacza SYTUACJA NARRACYJNA: okoliczności iwarunki określające relacja narratora do zdarzeń ibohaterów. Stopień jawności s.n. bywa zróżnicowany, od niezauważalnej w powieści realistycznej (na przykład Lalka B. Prusa znarracją w3. os.) do jednoznacznej w powieści psychologicznej (na przykład Ulisses J. Joycea akcentujący mechanizm myślenia iodczuwania postaci). S.n. staje się wyrazistą wnarracji prowadzonej w1. os. (na przykład epistolarnej, pamiętnikarskiej i tym podobne) albo wtrakcie ustnej wypowiedzi typu gawędowego

Czym jest sytuacja narracyjna znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Skwarczyńska Stefania:
Co znaczy lit., metodolog, teatrolog. Prof. Uniwersytetu Łódzkiego (od 1945), artysta katedry teorii literatury, późniejszego Instytutu Teorii Literatury iFilmu (od 1973). Współzałożycielka iredaktor pism lit sytuacja narracyjna.
Wyraz Symbol:
Co znaczy niewielki rozłamany element zmetalu, zwypalonej gliny albo drewniany (na przykład pierścień, tabliczka, kości do gry); symbol rozpoznawczy dla osób, które łączyła umowa, przymierze, biznes sytuacja narracyjna.
Wyraz Sołżenicyn Aleksandr:
Co znaczy przymusowych obozów pracy, zesłaniec, w1974 deportowany zkraju, do którego wrócił po 20 latach, laureat Nagrody Nobla (1970). Kluczowym tematem jego twórczości jest opis zorganizowanej przemocy sytuacja narracyjna.
Wyraz Skarbek Fryderyk:
Co znaczy komediopisarz, dziennikarz, historyk, ekonomista, działacz społ. ikulturalny Towarzystwa Przyjaciół Nauk wWarszawie, współredaktor Pamiętnika Warszawskiego (1815-22). Wlit. przełomu klasycyzmu sytuacja narracyjna.
Wyraz Sławińska Irena:
Co znaczy lit., znakomity teatrolog; naukowo związana zuniwersytetami Stefana Batorego wWilnie, Mikołaja Kopernika wToruniu (1945-49), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (od 1950) i uniwersytetami zagr sytuacja narracyjna.