Czy przydatne?

Co to jest Liryczna Sytuacja

Co oznacza SYTUACJA LIRYCZNA: jedna zgłównych kategorii teoretycznych liryki określająca sytuację podmiotu lirycznego, jego stosunki ze światem, status wewn.; typem s.l. jest wyznanie - bywa elementem tworzącym gat. liryczny, na przykład alba, może występować wpołączeniu zelementami s. narracyjnej, na przykład wliryce opisowej, albo s. dramatycznej, na przykład wliryce inwokacyjnej

Czym jest sytuacja liryczna znaczenie w Słownik pisownia S .


Wyraz Szostakowicz Dymitr
Co znaczy ros. kompozytor ipianista. Wykształcił własny styl, nie ulegając panującemu wZSRR socrealizmowi. Tworzył raczej utwory orkiestrowe: tradycyjne symfonie.
Wyraz szkoły artystyczne
Co znaczy 1) uczelnie artystyczne, akademie sztuk, na przykład najstarsza we Włoszech, zał. w1577 r. Akademia Świętego Łukasza; franc. col Nationale Suprieure des Beaux.
Wyraz Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von
Co znaczy filozof niem., jeden zgłównych przedstawicieli filoz. romantyzmu, artysta poetyckiego mechanizmu filoz. przyrody. Podkreślał tożsamość ducha iświata, sztukę.
Wyraz Sławiński Janusz
Co znaczy znakomity teoretyk lit., metodolog, badacz pol. lit. współcz., pracownik nauk. UW (do 1968) iPolskiej Akademii Nauk; autor wielu monografii polonistycznych.
Wyraz Strawiński Igor
Co znaczy kompozytor ros. Początkowo wRosji tworzył muzykę do baletów S. Diagilewa (Ognisty ptak, Pietruszka iŚwięto wiosny), symfonie Symfonia Es i Scherzo fantastique.