Czy przydatne?

Co to jest Sylwa

Co oznacza SYLWA: wkulturze szlacheckiej rękopiśmienne domowe księgi, zapisywane sukcesywnie poprzez rodziny szlacheckie już pod koniec renesansu (XVI w.), szczególnie popularne wsarmackim nurcie lit. barokowej, stały się także znakiem kultury obyczajowej XVIII w. Wdomowych s. zapisywano "rzeczy różne": utwory lit. na przeznaczenie domowy, na przykład wiersze zokazji narodzin potomka, zaręczyn, uroczystości ślubnej iweselnej, żałoby rodzinnej; wydarzenia zżycia osobistego ipolit. komponowane czasem wformach lit. (bajki, dowcipy, anegdoty, zagadki, literatura okolicznościowa); mowy wygłaszane na sejmach isejmikach szlacheckich, regulaminy kulinarne, lekarskie, zestawy obsadzanych krzeseł senatorskich, zapiski gospodarcze (z prowadzenia rachunków domowych). Do s. wklejano dokumenty (albo je wpisywano), sarmacką heraldykę, rozmaite wspomnienia, zapiski rodzinne, cytaty, na przykład fragmentów literaturze rel. Ich dobór był przypadkowy, przetrwały następne pokolenia rodu, pisano je normalnie po pol. (przeplatając regularnie z łaciny zapożyczeniami). S. lit. to między innymi Wirydarz poetycki S.Trembeckiego, Sylwa rerum Jadama A. Gorczyńskiego, Bigos hultajski T.Szczeniowskiego. Współcześnie s. znaczy utwór wielogatunkowy, wktórym współistnieją przedmioty różnych poetyk, rozmaite style istylizacje, aluzje icytaty, mianem tym ustala się regularnie twórczość prozatorską T. Konwickiego

Czym jest sylwa znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sytuacja Narracyjna:
Co znaczy iwarunki określające relacja narratora do zdarzeń ibohaterów. Stopień jawności s.n. bywa zróżnicowany, od niezauważalnej w powieści realistycznej (na przykład Lalka B. Prusa znarracją w3. os.) do sylwa.
Wyraz Suplikacje:
Co znaczy ocharakterze błagalnym, dzięki którym naród wyrażał iprzedstawiał Bogu własne pragnienia ilęki, na przykład dawna pieśń Święty Boże, Święty Silny śpiewana była wchwilach zagrożenia, kataklizmu sylwa.
Wyraz Scenografia:
Co znaczy widowiska teatralnego, filmu. Na s. teatralną składają się: charakteryzacja postaci; dekoracja - tło plastyczne sceny teatralnej przedstawione dzięki środków malarskich, rzeźbiarskich albo sylwa.
Wyraz Schopenhauer Arthur:
Co znaczy prekursor filoz. życia, który racjonalistycznemu optymizmowi G.W.F. Hegla przeciwstawił pesymizm złączający wswej wykładni definicje cierpienia i życia . Podkreślał znaczenie doświadczenia wewn sylwa.
Wyraz Schiller Friedrich:
Co znaczy dramaturg. Rozpoczął pisać pod wpływem lektur Goethego, Szekspira iRousseau. Autor Zbójców (1781) iinnych sztuk, między innymi Sprzysiężenie Fieska wGenui (1783), Intryga imiłość, utworów, które były sylwa.