Czy przydatne?

Co to jest Sylwa

Co oznacza SYLWA: wkulturze szlacheckiej rękopiśmienne domowe księgi, zapisywane sukcesywnie poprzez rodziny szlacheckie już pod koniec renesansu (XVI w.), szczególnie popularne wsarmackim nurcie lit. barokowej, stały się także znakiem kultury obyczajowej XVIII w. Wdomowych s. zapisywano "rzeczy różne": utwory lit. na przeznaczenie domowy, na przykład wiersze zokazji narodzin potomka, zaręczyn, uroczystości ślubnej iweselnej, żałoby rodzinnej; wydarzenia zżycia osobistego ipolit. komponowane czasem wformach lit. (bajki, dowcipy, anegdoty, zagadki, literatura okolicznościowa); mowy wygłaszane na sejmach isejmikach szlacheckich, regulaminy kulinarne, lekarskie, zestawy obsadzanych krzeseł senatorskich, zapiski gospodarcze (z prowadzenia rachunków domowych). Do s. wklejano dokumenty (albo je wpisywano), sarmacką heraldykę, rozmaite wspomnienia, zapiski rodzinne, cytaty, na przykład fragmentów literaturze rel. Ich dobór był przypadkowy, przetrwały następne pokolenia rodu, pisano je normalnie po pol. (przeplatając regularnie z łaciny zapożyczeniami). S. lit. to między innymi Wirydarz poetycki S.Trembeckiego, Sylwa rerum Jadama A. Gorczyńskiego, Bigos hultajski T.Szczeniowskiego. Współcześnie s. znaczy utwór wielogatunkowy, wktórym współistnieją przedmioty różnych poetyk, rozmaite style istylizacje, aluzje icytaty, mianem tym ustala się regularnie twórczość prozatorską T. Konwickiego

Czym jest sylwa znaczenie w Słownik pisownia S .


Wyraz Szczepański Jan Józef
Co znaczy prozaik, eseista, scenarzysta, tłumacz. Prezes zdelegalizowanego wstanie wojennym Związku Literatów Polskich (1981-83), prezes honorowy Stowarzyszenia Pisarzy.
Wyraz Seifert Jaroslav
Co znaczy pisarz czes., współtwórca oryginalnego kierunku zwanego poetyzmem, publicysta, dziennikarz itłumacz, laureat Nagrody Nobla (1984). We wczesnej młodości.
Wyraz Sęp Szarzyński Mikołaj
Co znaczy pisarz przełomu późnego renesansu iwczesnego baroku, reprezentant nurtu metafizycznego. Autor poetyckich przekładów bibl. psalmów Dawida, pieśni, epitafiów.
Wyraz Sławińska Irena
Co znaczy historyk iteoretyk lit., znakomity teatrolog; naukowo związana zuniwersytetami Stefana Batorego wWilnie, Mikołaja Kopernika wToruniu (1945-49), Katolickim.
Wyraz Szymanowski Józef
Co znaczy pisarz, krytyk lit., uczestnik obiadów czwartkowych, zaprzyjaźniony zFamilią Czartoryskich, domownik Puław, członek TPN. Wiersze publikował wklasycystycznych.