Czy przydatne?

Co to jest Sylwa

Co oznacza SYLWA: wkulturze szlacheckiej rękopiśmienne domowe księgi, zapisywane sukcesywnie poprzez rodziny szlacheckie już pod koniec renesansu (XVI w.), szczególnie popularne wsarmackim nurcie lit. barokowej, stały się także znakiem kultury obyczajowej XVIII w. Wdomowych s. zapisywano "rzeczy różne": utwory lit. na przeznaczenie domowy, na przykład wiersze zokazji narodzin potomka, zaręczyn, uroczystości ślubnej iweselnej, żałoby rodzinnej; wydarzenia zżycia osobistego ipolit. komponowane czasem wformach lit. (bajki, dowcipy, anegdoty, zagadki, literatura okolicznościowa); mowy wygłaszane na sejmach isejmikach szlacheckich, regulaminy kulinarne, lekarskie, zestawy obsadzanych krzeseł senatorskich, zapiski gospodarcze (z prowadzenia rachunków domowych). Do s. wklejano dokumenty (albo je wpisywano), sarmacką heraldykę, rozmaite wspomnienia, zapiski rodzinne, cytaty, na przykład fragmentów literaturze rel. Ich dobór był przypadkowy, przetrwały następne pokolenia rodu, pisano je normalnie po pol. (przeplatając regularnie z łaciny zapożyczeniami). S. lit. to między innymi Wirydarz poetycki S.Trembeckiego, Sylwa rerum Jadama A. Gorczyńskiego, Bigos hultajski T.Szczeniowskiego. Współcześnie s. znaczy utwór wielogatunkowy, wktórym współistnieją przedmioty różnych poetyk, rozmaite style istylizacje, aluzje icytaty, mianem tym ustala się regularnie twórczość prozatorską T. Konwickiego
Wyraz Sytuacja Liryczna:
Co znaczy kategorii teoretycznych liryki określająca sytuację podmiotu lirycznego, jego stosunki ze światem, status wewn.; typem s.l. jest wyznanie - bywa elementem tworzącym gat. liryczny, na przykład alba sylwa co to jest.
Wyraz Sieroszewski Wacław, Pseud. Sirko:
Co znaczy życiorys socjalisty, zesłańca, podróżnika iżołnierza znalazł odbicie wtwórczości. Utwory zczasów zesłania to powieść Na kresach lasów (1894), dzieło etnograficzne Dwanaście lat wkraju Jakutów (1900 sylwa definicja.
Wyraz Salon Odrzuconych:
Co znaczy wystawienniczy impresjonistów. W1863 r. wParyżu jury nie przyjęło na wystawę Akademii, zwaną Salonem, prac kilku twórców z racji na niekonwencjonalne tematy itechniki malarskie. Malarze ci pokazali sylwa co znaczy.
Wyraz Sytuacja Dialogowa:
Co znaczy samodzielnie wutworze dramatycznym, wepice osadzona wnarracji, pozwala osobom na wymianę kwestii, na prowadzenie dyskusji. Specjalny rodzaj s.d. występuje w monodramie, gdy mówi tylko jedna osoba sylwa słownik.
Wyraz Shelley Percy Bysshe:
Co znaczy pisarz ieseista, czołowy przedstawiciel romantyzmu; osobowość nadzwyczajnie wrażliwa na wszelakie cierpienia fizyczne imoralne, onadmiernie wybujałej wyobraźni, która znalazła odbicie wżyciu sylwa znaczenie.

Czym jest sylwa znaczenie w Słownik pisownia S .

  • Dodano:
  • Autor: