Czy przydatne?

Co to jest Bernard Sychta

Co oznacza SYCHTA BERNARD: kaszubski poeta, dramaturg, leksykograf, kapłan. Karierę lit. zaczął jako gimnazjalista wejherowski. Autor Szopki kaszubskiej wtrzech aktach (1925) napisanej wierszem pol. ikaszubskim (tej postawie pozostał wierny do końca życia); dramatów, między innymi Gniôzdka ze Gduńska (1930), Hanka się żeni (1935), Śpiące wojsko (1935), Dziewczę imiedza (1938), Budzta śpiącch (1939, cały nakład spalono na chojnickim rynku), Przebudzenie (1939). Dramaty S. utrwalają różne sytuacje, zwyczaje iobrzędy. Język S. jest bliski żywej kaszubszczyźnie mówionej (zach.- -środk. Kaszub). Bezcenny dla slawistów majątek fundamentalny S. tworzą rozprawy zzakresu etnografii, językoznawstwa, zwł. monumentalny wskali światowej Leksykon gwar kaszubskich (7 tomów; 1967-77). Ta encyklopedia języka i kultury materialnej iduchowej Kaszubów zawiera około 60 tys. wyrazów, 8 tys. frazeologizmów i4 tys. przysłów. Wykorzystał wnim autor własną twórczość lit., wychodząc zzałożenia, iż nie ma wniej niczego, czego nie byłoby wautentycznej mowie Kaszubów. Stworzył także dzieło Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej (3 tomy; 1980-85). Ks. S. niejako na marginesie pisał także poezję, na przykład wiersz Kaszbą bł mój tatk. Laureat wielu nagród regionalnych iogólnopolskich: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1974) wybiło medal dla "artysty słownika gwar kaszubskich". Był drugim po S.B. Lindem leksykografem, któremu za życia whołdzie wybito medal. Uniwersytet Gdański nadał S. tytuł honoris causa (1982) temu, który zanotował wDzienniku iwygłosił w trakcie uroczystości: "Może mi kiedyś policzą Kaszuby, Żem je tak kochał, tak się dla nich trudził"

Czym jest Sychta Bernard znaczenie w Słownik pisownia S .