Czy przydatne?

Co to jest Jonathan Swift

Co oznacza SWIFT JONATHAN: z angielskiego: satyryk, powieściopisarz, autor pamfletów polit. ispoł., duchowny Kościoła anglikańskiego. Autor między innymi: Dziennika do Stelli (1766), ukochanej poety, rodzaju intymnego dziennika ocharakterze autobiograficznym, Opowieści obalii (1704), Bitwy książek (1697). Najsłynniejszy utwór Podróże Guliwera (1726) napisał w trakcie ostatnich lat spędzonych wIrlandii, dzieło w najwyższym stopniu dojrzałe itragiczne. Uderzające bogactwem fantazji przygody bohatera, lekarza okrętowego są pretekstem do wielowarstwowej
satyry na społeczeństwo irodzaj ludzki (wkrainie Liliputów ks. 1 iw krainie Olbrzymów ks. 2) i ostrego ataku na ówczesny świat edukacji (pośród mieszkańców Laputy ks. 3), do ukazania (w krainie Rozumnych Koni ks. 4) symbolicznego - niczym wfiloz. powiastce - obrazu zdegenerowanej natury ludzkiej przeciwstawionej pozytywnym cechom szlachetnych, inteligentnych zwierząt. Pozostałe utwory S., szczególnie polemiki ipamflety, to arcydzieła argumentacji, wyrażonej nieskazitelnie czystą prozą ozdecydowanym rytmie, operujące ironią, ponurym humorem, zjadliwym dowcipem, stanowiące wzór dla kolejnych pokoleń prozaików z angielskiego: Cz. Miłosz jest autorem wiersza Do Jonathana Swifta

Czym jest Swift Jonathan znaczenie w Słownik pisownia S .


Wyraz Schlegel Friedrich
Co znaczy brat Augusta Wilhelma, niem. filozof, uczony ipisarz, propagator idei wczesnego romantyzmu. Literaturę pojmował jako genetyczną ciągłość podkreślając, iż.
Wyraz Sarbiewski Maciej Kazimierz
Co znaczy pisarz barokowy, piszący wjęz. pol. iłac., teoretyk literaturze, jezuita; erudycję humanistyczną osiągnął dzięki nauki wkolegium wPułtusku, pracy dydaktycznej.
Wyraz Scott Walter
Co znaczy szkocko-z angielskiego: pisarz i powieściopisarz, inicjalny romantyk pozostający pod wpływem tradycji szkockiej. Dawne ballady ilegendy posłużyły mu jako.
Wyraz Skwarczyńska Stefania
Co znaczy historyk iteoretyk lit., metodolog, teatrolog. Prof. Uniwersytetu Łódzkiego (od 1945), artysta katedry teorii literatury, późniejszego Instytutu Teorii.
Wyraz synestezja
Co znaczy przekładalność jednych doznań, wrażeń zmysłowych na inne; zdarzenie kojarzenia iwzajemnego przenikania się różnych bodźców: wrażeń słuchowych, zapachowych.