Czy przydatne?

Co to jest Stryjkowski Julian, właśc. J. Stark

Co oznacza STRYJKOWSKI JULIAN, WŁAŚC. J. STARK: prozaik, tłumacz. Debiutował powieścią oruchu komunistycznym we Włoszech Bieg do Fragala (1951), następne powieści to między innymi Głosy wciemności (1956), Czarna róża (1962), Austeria (1966), epicka narracja oduchowości kultury Żydów, mieszkających wkresowym miasteczku galicyjskim (powieść znana wwersji filmowej J. Kawalerowicza, rolę starego Żyda Taga zagrał F.Pieczka). Inne utwory S.: Sen Azrila (1975), Przybysz zNarbony (1978), autobiograficzne Echo (1988), Ogromny strach (1978), opisujący lata 1939-41 spędzone poprzez autora we Lwowie zajętym poprzez ZSRR - zachwyt nad władzą sowiecką ustępuje atmosferze wszechogarniającego strachu iterroru; To samo, lecz odmiennie - wspomnienia losów autora od momentu ucieczki ze Lwowa w1941 aż do 1945 (tułaczka po terenach Państwie Rad wgłodzie, chorobie, batalionach pracy). Trylogia bibl. Odpowiedź (1982), Władca Dawid żyje (1984), Juda Makabi (1984) układa się wbiografię człowieka wiary wjudaizm, dzięki niej pokonuje on ludzką słabość itworzy historię. Cykle opowiadań Imię swoje (1971), Na wierzbach nasze skrzypce (1974) traktują olosach tych, którzy uratowali się zzagłady. Ostatnie powieści: Sarna lub rozmowa zchłopcem, aniołem iLucyferem (1992), Milczenia (1993). Epik kultury iduchowości żyd. wpol. lit., szukający wkreacji swoich bohaterów tożsamości rozdartych sprzecznością języka, obyczajów, zagrożonych stratą wartości sakralnych, opisuje uczuciowość żyd. subiektywnie igłęboko

Czym jest Stryjkowski Julian, właśc. J znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Szewczenko Taras:
Co znaczy tak zwany szkoły ukraińskiej (do której należeli także poeci pol.: J.B. Zaleski, S. Goszczyński, A. Malczewski), wyrosłej zbogatej tradycji narodowego folkloru, opisującej egzotykę pejzażu Ukrainy stryjkowski julian, właśc. j. stark.
Wyraz Sacrum:
Co znaczy sacrum = świętość; z łaciny profanare = bezcześcić) - wsensie ogólnym poziom życia moralnego irel. wrelacji święte - świeckie, laickie, sfera boskości iświeckości; obie sfery są sobie przeciwstawne stryjkowski julian, właśc. j. stark.
Wyraz Sartre Jean Paul:
Co znaczy poeta, dramaturg, współtwórca egzystencjalizmu, laureat Nagrody Nobla (1964), której nie odebrał. Był w pierwszej kolejności filozofem, uważał, iż fenomenologia jest jedyną sposobem pozwalającą na stryjkowski julian, właśc. j. stark.
Wyraz Sztuka Dla Sztuki:
Co znaczy postawy estetyczne wsztuce XIX w.; jego postulatywny ipolemiczny charakter daje mu cechy programu artystycznego: uznanie wartości estetycznej za naczelną wartość sztuki i respektowanie praw twórcy do stryjkowski julian, właśc. j. stark.
Wyraz Schaeffer Bogusław:
Co znaczy przedstawiciel muzyki awangardowej, muzykolog, dramaturg, prof. Akademii Muzycznej wKrakowie, aktualnie wSalzburgu. Autor między innymi dramatów: Kano, Seans, Tutam. WAktorze, Próbach ukazuje kulisy stryjkowski julian, właśc. j. stark.